Závěrečné zkoušky pro žáky se sluchovým postižením

Porucha sluchu či dokonce jeho absence výrazně omezuje schopnost žáka pochopit informace obsažené v tématech jednotného zadání závěrečných zkoušek. Při jejich řešení tedy může být znevýhodněn, i když potřebné znalosti a dovednosti má. Je tedy potřeba hledat takovou formu zadání, která bude vyhovující vzhledem ke komunikační bariéře daného žáka. 


Míra znevýhodnění žáka u závěrečných zkoušek je samozřejmě vždy závislá na hloubce a charakteru sluchového postižení a na dosavadním způsobu a průběhu vzdělávání žáka.

Žáci se sluchovým postižením tedy vyžadují speciální přístup. 

  • Rady, jak postupovat, najdete v následujícím článku Romany Jezberové.
  • V prezentaci se můžete inspirovat příkladem jedné ze škol, které se věnují sluchově postiženým žákům.

sluchove_postizeni_aktualizovane.doc sluchove_postizeni_aktualizovane.doc (135,00 KB)

sluchove_postizeni_prezentace.pptx sluchove_postizeni_prezentace.pptx (860,16 KB)