Závěrečné zkoušky dospělých učňů ve věznici Jiřice

Pracovníci NÚV navštěvují v průběhu června školy a zjišťují, jak pedagogové zkoušky připravují podle jednotného zadání, zda s tím mají nějaké problémy a jaká případná specifika vnáší do zkoušení ta která škola. V tomto článku si můžete přečíst naše zkušenosti ze závěrečných zkoušek ve věznici Jiřice, kde působí Střední škola VIZE.


Jednotné závěrečné zkoušky ve věznici Jiřice

Od 1. června probíhaly závěrečné zkoušky ve Střední škole VIZE, která působí ve věznici Jiřice. Skládali je absolventi z řad vězňů, kteří tu tři roky studovali obor Malíř a lakýrník. Výuční list, který zde mohou získat, má stejnou hodnotu jako z kterékoli střední školy v ČR. Pracovníci NÚV měli možnost přímo na místě ověřit, jak ve věznici zkoušky probíhají.

  • Zřizovatel a ředitel školy Mgr. Jan Beer dal své instituci do vínku tento citát Victora Huga: “Ten, kdo otevře dveře školy, zavře vězení.” Důvodem, proč chtěl zřídit školu zrovna ve věznici, jsou Beerovy osobní zkušenosti. Dobře věděl, že vzdělání může vězňům po propuštění hodně pomoci, aby se znovu zařadili do života běžné společnosti.
  • Podle statistiky Vězeňské služby ČR má 43 % vězňů pouze základní vzdělání, asi 2 procenta odsouzených základní školu ani nedokončila a téměř 3 procenta jsou absolventi zvláštní či praktické školy. Doplnit si kvalifikaci je proto pro vězně obzvlášť důležité, zvyšuje se tím pravděpodobnost, že u nich nedojde k recidivě.

Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Závěrečné zkoušky se konaly ve škole VIZE letos po páté a provádějí se podle jednotného zadání, které připravuje Národní ústav pro vzdělávání. Stejně jako na jiných školách, hodnotí žáky zkušební komise, jejímž předsedou je ředitel SOU Vinařice, což je další škola působící ve vězení. K písemné zkoušce letos usedlo 9 žáků, každý z nich dostal jiné zadání, které mu bylo předtím vygenerováno počítačem. Všichni tedy museli ukázat, co se naučili, opisovat nemohli. Ale zřejmě to ani nepotřebovali - i tak získali všichni jedničky a dvojky.

Při praktické zkoušce, která následovala po několika dnech, bylo úkolem absolventů tapetovat pokoj, použít moderní dekorativní techniky a provést výmalbu místnosti s barevnou kompozicí novodobými nátěrovými hmotami. I při této zkoušce uspěli všichni. Nejnáročnější byla zřejmě část ústní, z ní bylo několik žáků hodnoceno trojkou. Podle názoru ředitele Jana Beera to bylo způsobeno hlavně trémou.

Jak se vyučuje ve vězení

Ke studiu se odsouzení hlásí dobrovolně a mohou být také z jiných věznic – v tom případě jsou přeřazeni do Jiřic. V současnosti se ve všech třech ročnících učí cca 60 dospělých žáků. Výuka ve věznici Jiřice, v níž nedobrovolně pobývá více než 800 odsouzených, probíhá podobně jako na ostatních středních školách: žáci chodí na teoretické vyučování i odborný výcvik – aniž by ovšem opustili areál věznice. Studium oboru Malíř a lakýrník u nich nahrazuje práci. Na rozdíl od jiných škol absolvují žáci část výuky samostudiem. Při dodržování všech vězeňských pravidel totiž není možné zcela splnit počet hodin vyplývající z rámcového vzdělávacího programu. Ubytování vězňů, kteří navštěvují školu, takové samostudium umožňuje. Škola VIZE navíc poskytuje svým žákům také poradenské služby, má svého psychologa, speciálního pedagoga, výchovnou poradkyni i metodika prevence.

Vězňové jsou motivovaní studenti

Podle jednoho ze zdejších vyučujících, Ing. Jana Louckého, projevují žáci ve věznici větší zájem o výuku, než běžní středoškoláci. „Nikdy jsem neměl pozornější žáky a myslím, že mají také lepší výsledky,“ upřesňuje Loucký. Potvrzují to i sami vězňové. Např. jeden z bývalých žáků, který ukončil školu loni, říká, že chtěl studovat, aby ve vězení jen neztrácel čas. „Když jsem dostal výuční list, tak se mi zvýšilo sebevědomí. Po propuštění bych si chtěl založit vlastní firmu.“ Další žák, který je ve druhém ročníku a brzy půjde na svobodu, lituje, že nestihl školu dokončit. „Nevím, jestli budu pracovat v oboru, ale chci dostat výuční list, s ním budu mít lepší postavení,“ myslí si. Rozhodně má v úmyslu obor dostudovat – ať už v Praze, kde bude bydlet, nebo s individuálním plánem na škole VIZE.

Závěrečných zkoušek se nezúčastnila trojice žáků, kteří byli nedávno propuštěni. Byli ovšem informováni o tom, že mohou zkoušky složit v náhradním termínu během září 2018. Ředitel školy Jan Beer považuje získání výučního listu za velmi významný moment pro vězně: "Jsem moc rád, že závěrečné zkoušky proběhly důstojně. Vážnost a výjimečnost okamžiku byla podpořena společenským oděvem všech členů zkušební komise. V prostředí věznice, kde je odsouzeným předepsán jen ústavní oděv, se tím zvýrazňuje důležitý okamžik – je to chvíle, kdy odsouzení přichází ke zkouškám jen se základním vzděláním a odchází z nich jako regulérní středoškoláci. Věřím, že získaná kvalifikace pomůže úspěšným absolventům při dalším uplatnění na trhu práce a do vězení se zpět vracet nebudou."

Zoja Franklová