Zítra začínají závěrečné zkoušky v učebních oborech, na více než třiceti školách je žáci budou psát na počítači

Praha, 31. května 2016: Závěrečné zkoušky jsou již druhý rok pro všechny žáky učebních oborů jednotné. Aby žák získal výuční list, musí složit tři zkoušky – písemnou, ústní a praktickou. Pro elektronické skládání písemné části byla vyvinuta speciální softwarová aplikace „e-zkouška“. Od 1. června ji vyzkouší 34 škol, které se k tomuto způsobu zkoušky přihlásily a předem připravily žáky osmi oborů vzdělání.

Zkoušky se letos uskuteční na celkem 497 školách a bude je skládat 28 755 žáků. Díky využití informačních technologií se závěrečné zkoušky učňů stanou velmi moderním evaluačním nástrojem, který v České republice nemá obdoby. „Při praktickém ověřování na školách se ukázalo, že písemky na počítači jsou pro žáky mnohem zajímavější než ty na papíře a že je tato forma zkoušení víc motivuje k přípravě,“ upozorňuje Dana Kočková, která má v Národním ústavu pro vzdělávání novou závěrečnou zkoušku na starosti.

Pro skládání zkoušek v elektronické formě byla vyvinuta speciální softwarová aplikace „e-zkouška“ a také jednotná zadání musela být transformována. Vznikly banky úloh, z nichž počítač vygeneruje zadání pro každého žáka zvlášť, takže se úlohy nemohou dopředu vyzradit. 

Závěrečné zkoušky se od roku 2014/2015 vykonávají podle jednotného zadání, připraveného v Národním ústavu pro vzdělávání. Tuto povinnost uložila středním školám novela školského zákona přijatá na jaře 2015. Díky předcházející desetileté přípravě, do níž se dobrovolně zapojila většina škol, byly jednotné zkoušky spuštěny bez komplikací. Zavedení jednotné závěrečné zkoušky podporují od samého začátku také zaměstnavatelé, kteří jsou zapojeni i do tvorby jednotného zadání. 

Rádi zodpovíme vaše dotazy

Ing. Dana Kočková, gestorka nové závěrečné zkoušky

dana.kockova@nuv_cz, tel.: 724 652 205 

RNDr. Libor Berný, správce informačního systému nové závěrečné zkoušky

libor.berny@nuv_cz, tel.: 274 022 136