Zpětná vazba ze škol ukázala, že e-zkoušky proběhly bez problémů

Na základě zpětné vazby je zřejmé, že pro žáky učebních oborů je stále nejtěžší složit písemnou zkoušku. Dosáhli v ní průměrné známky 2,74, zatímco při ústní zkoušce získali v průměru známku 2,46 a nejlépe si vedli při praktické zkoušce, kde jejich průměrná známka činila 2,28. Přitom praktická zkouška, ze které byly známky nejlepší, je v rámci závěrečných zkoušek  stěžejní.

Poprvé měly školy letos možnost zvolit pro své žáky elektronickou formu písemky, tzv. e-zkoušku, a to v patnácti oborech vzdělání. Této možnosti využilo 28 škol. I když panovala představa, že úkoly vygenerované počítačem budou pro žáky náročnější, výsledky to nepotvrdily. Žáci, kteří skládali e-zkoušku, měli průměrný výsledek 2,73, a žáci ve školách, které si vybíraly konkrétní témata, dosáhli průměru 2,75.

Elektronická písemka proběhla na školách prakticky bez potíží a první zkušenosti ukazují, že pro žáky to bylo zajímavější než skládat zkoušku na papíře. Navíc řadě žáků, kterým dělá psaní z různých důvodů problémy, e-zkouška vysloveně pomohla. Kromě snadnější přípravy písemných zkoušek, oceňovali učitelé lepší čitelnost odpovědí, jejich objektivnější hodnocení i úsporu materiálu.

Školy také hodnotily podobně jako v minulých letech kvalitu jednotných zadání. Svoje náměty na vylepšení témat tentokrát poslalo cca 18 % škol.