Objev svůj talent: semináře, veletrhy i konzultace k volbě oboru v NÚV

Evropský týden odborných dovedností začíná 5. prosince 2016

Zapojujeme se do Evropského týdne odborných dovedností. V týdnu od 5. do 9. prosince 2016, ale také těsně před tímto datem a těsně po něm, zveme na tucet akcí, jejichž společným jmenovatelem je odborné vzdělávání - jeho prestiž, vývoj a uplatnění na trhu práce. 

Tisková zpráva Tisková zpráva 

European Vocational Skills Week 2016

Zveme 

  • odborníky na kulaté stoly, konference a semináře
  • žáky a studenty na regionální veletrhy fiktivních firem
  • rodiče a žáky na konzultace k výběru vhodného oboru vzdělání 

23. - 24. 11. regionální veletrh fiktivních firem

Regionální veletrh pořádá Střední škola obchodní, České Budějovice u příležitosti celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo. Cílem veletrhu je umožnit setkání fiktivních firem z různých odborných škol a obchodování jak mezi firmami samotnými, tak i s návštěvníky, kterými jsou žáci jiných škol, a to jak středních, tak i základních. Tradiční součástí veletrhu jsou soutěže. Tento veletrh bude s mezinárodní účastí.

České Budějovice


30. 11. výroční setkání POSPOLU (příklady dobré praxe spolupráce škol a zaměstnavatelů)

Setkání je zaměřeno na sdílení zkušeností a prezentaci příkladů dobré praxe spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Zúčastní se jej členové sítě 38 škol a 115 zaměstnavatelů, kteří byli v letech 2012 - 2015 zapojeni do aktivit projektu POSPOLU (celým názvem Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi). Kapacita akce je 80 účastníků, zájemci mohou sledovat aktuality na http://pospolu.rvp.cz, volná místa budou nabízena odborné veřejnosti a dalším zájemcům.

Praha, MŠMT


30. 11. regionální veletrh fiktivních firem

Regionální veletrhy pořádají školy ze sítě fiktivních firem Centra fiktivních firem, které působí při Národním ústavu pro vzdělávání. Cílem veletrhu je umožnit setkání fiktivních firem z různých odborných škol a obchodování jak mezi firmami samotnými, tak i s návštěvníky, kterými jsou žáci jiných škol, a to jak středních, tak i základních. Tradiční součástí veletrhu jsou soutěže. Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních a vyšších odborných škol. Poskytuje jim možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby.

Pardubice


7. - 8. 12. regionální veletrh fiktivních firem

Regionální veletrhy pořádají školy ze sítě fiktivních firem Centra fiktivních firem, které působí při Národním ústavu pro vzdělávání. Cílem veletrhu je umožnit setkání fiktivních firem z různých odborných škol a obchodování jak mezi firmami samotnými, tak i s návštěvníky, kterými jsou žáci jiných škol, a to jak středních, tak i základních. Tradiční součástí veletrhu jsou soutěže. Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních a vyšších odborných škol. Poskytuje jim možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby.

Plzeň


8. - 9. 12. regionální veletrh fiktivních firem

Mezinárodní veletrh fiktivních firem pořádá Střední škola logistiky a chemie, Olomouc ve spolupráci s dalšími partnery. Cílem veletrhu je umožnit setkání fiktivních firem z různých odborných škol a obchodování jak mezi firmami samotnými, tak i s návštěvníky, kterými jsou žáci jiných škol, a to jak středních, tak i základních. Tradiční součástí veletrhu jsou soutěže. Tento veletrh bude mít i hojnou mezinárodní účastí. Stránky veletrhu: http://www.veletrh-fiktivnich-firem-olomouc.estranky.cz/.

Olomouc


9. 12. kulatý stůl Koordinačního centra pro ECVET

Jednání se zaměří na odbornou diskusi o vývoji a o souvislostech implementace Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) v ČR. Budou rámcově zmapovány a vyhodnoceny aktivity konané v rámci Evropského týdne odborných dovedností (a to jak v ČR, tak v dalších programových zemích Erasmus+) a jejich možný průnik s budoucími aktivitami Koordinačního centra v kontextu s předpokládaným evropským vývojem.

Praha, Dům zahraniční spolupráce


12. 12. setkání sítě ReferNet ČR

ReferNet je celoevropská síť založená  v roce 2002 v členských zemích EU, Norsku a Islandu Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy Cedefop, který má jako jedna z evropských agentur přispívat k rozvoji odborného vzdělávání a přípravy. Česká republika je členem sítě od roku 2004. V posledních letech jsou informace ReferNetu využívány zejména pro monitoring ukazatelů stanovených ve Strategii EU 2020 a pro tvorbu specifických doporučení Evropské komise pro jednotlivé země v oblasti odborného vzdělávání. ReferNet vytváří zprávy a studie o odborném vzdělávání, které jsou srovnatelné napříč zeměmi EU a slouží jako zdroj informací pro politické činitele, úřady veřejné správy a samosprávy i odbornou veřejnost.

Praha, Autoklub Opletalova


1. 11. -15. 12. jednání sítě oborových skupin

Oborové skupiny sdružují více než 250 externích odborníků ze světa vzdělávání a práce. Ti pracují v 25 skupinách zaměřených sektorově, např. do oblasti strojírenství, zemědělství, zdravotnictví, apod. Odborníci ve skupinách spolupracují s pracovníky NÚV v aktivitách zaměřených na rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifikací, tvorbu vzdělávacích programů reflektujících požadavky trhu práce, na kvalitu (odborného) vzdělávání a na uznávání a hodnocení výsledků učení. Svými aktivitami podporují zavádění Evropského rámce kvalifikací (EQF), Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání (ECVET) a Evropského rámce pro zajišťování kvality (EQAVET) v České republice. V období 1. 11. – 15. 12. 2016 se uskuteční řada plenárních jednání oborových skupin. Při nich budou za přítomnosti pracovníků MŠMT a NÚV diskutována klíčová témata odborného vzdělávání a vývoje kvalifikací v úkolech, na jejichž řešení se NÚV podílí. S cílem přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků podporující jejich efektivní zapojování do řešených úkolů.

Praha, Národní ústav pro vzdělávání


6. 12. webinář Infoabsolvent:  Jak při výběru oboru pomůže informační systém Infoabsolvent

Jak se orientovat ve vzdělávací nabídce škol? Jak se absolventi různých oborů uplatňují na trhu práce? Jaké jsou potřeby zaměstnavatelů? Informační systém Infoabsolvent na stránkách www.infoabsolvent.cz nabízí všechny informace podstatné pro odpovědnou volbu vzdělávací a profesní dráhy. Jak se systémem pracovat, jak jej mohou využít učitelé, rodiče, žáci nebo výchovní a kariérové poradci představí Martin Úlovec z oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání NÚV. Webinář začíná ve 20.00 na Metodickém portále RVP.CZ.

www.rvp.cz 20:00


5. - 9.12. konzultace Kam na školu - Centrum kariérového poradenství

Centrum kariérového poradenství v Národním ústavu pro vzdělávání podporuje mladé lidi v rozhodovacím procesu při výběru vzdělávací dráhy. Věnuje se i jednotlivcům znevýhodněným zdravotně nebo nějakou životní situací. Pomáhá také dospělým osobám v rámci dalšího vzdělávání. Konzultace jsou individuální, bezplatné a anonymní. Zájemci mohou Centrum kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo se objednat k osobní návštěvě. V rámci Evropského týdne odborných dovedností se lze přihlásit ke konzultaci také prostřednictvím formuláře. Konzultace budou vždy v odpoledních hodinách od pondělí až do pátku v Národním ústavu pro vzdělávání, Weilova 1271/6, Praha 10 - Hostivař.

Praha, Národní ústav pro vzdělávání