Čtyřúrovňový model vzdělávání

Model navržený v rámci projektu VYNSPI obsahuje čtyři hierarchicky seřazené stupně odbornosti preventivního pracovníka, přičemž jednotlivé úrovně jsou odstupňovány podle náročnosti prováděných preventivních aktivit a především podle úrovně znalostí, dovedností a dalších kompetencí potřebných pro jejich realizaci.

1. Základní úroveň   (primárně preventivní minimum)

2. Středně pokročilá úroveň  (středně pokročilý preventivní pracovník)

3. Pokročilá úroveň   (pokročilý preventivní pracovník)

4. Expertní úroveň    (expertní primární prevence)

Autoři modelu vycházejí z potřeby koordinovaného systému vzdělávání pracovníků v primární prevenci rizikového chování, který zahrnuje nejenom metodiky prevence, ale široký okruh pedagogických a výchovných pracovníků, včetně všech dalších profesí vstupujících v rámci preventivních aktivit do škol (jde o speciální pedagogy, psychology, adiktology, sociální pracovníky, policisty i zdravotníky).

Absolvování první, základní úrovně, tzv. preventivního minima, je dle tohoto modelu nutnou podmínkou pro všechny, kteří chtějí na školách a ve školských zařízeních realizovat jakékoli primárně preventivní aktivity. Tyto požadavky nejsou samoúčelné, jde o snížení rizika poškození či negativního vlivu na mládež při neodborném provádění prevence.

Do budoucna se též předpokládá, že první i druhá kvalifikační úroveň by u pedagogů měla být standardně získávána již během studia na pedagogických fakultách.

(red.)