Informace nejen do kapsy

Od října 2013 je součástí NÚV také Národní informační centrum pro mládež (NICM – www.nicm.cz), které dříve působilo v rámci Národního institutu dětí a mládeže. Díky tomuto pracovišti se Národnímu ústavu pro vzdělávání podařilo rozšířit informační a poradenské služby pro mladé lidi v nejrůznějších oblastech jejich zájmu, od možností vzdělávání přes cestování až po řešení problémů v oblasti bydlení či financí a sociálního zabezpečení. Co všechno vlastně Národní informační centrum pro mládež dělá?

NICM bylo založeno v roce 1992 jako první informační centrum pro mládež v České republice. Již dvakrát se stěhovalo, nyní sídlí v Praze 1, v ulici Na Poříčí. Poskytuje svým klientům poradenský a informační servis, nabízí návštěvníkům volně přístupný internet, tisk a kopírování dokumentů, možnost využití technického vybavení NICM ke studiu nebo tvorbě vlastních projektů, prostory pro realizaci přednášek či neformálních setkání mladých lidí i prodej slevových karet ISIC, ITIC a Scholar.
Historie
• První informační centrum pro mládež v Evropě vzniklo v belgickém Gentu již v roce 1964.
• První Informační centrum pro mládež (od roku 2009 NICM) v ČR vzniklo při Institutu dětí a mládeže v roce 1992 v Praze. Dnes je NICM součástí Národního ústavu pro vzdělávání.
• Nyní je v ČR 39 informačních center pro mládež.
• Eryica (Evropská informační a poradenská agentura pro mládež) byla založena v roce 1986 a v současnosti sdružuje více než 8000 ICM z 18 členských států Evropy. Českou republiku v ní zastupuje právě NICM, řídí se přitom Evropskou chartou informací pro mládež, přijatou Eryica v roce 2004.
Služby
NICM poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží již 22 let bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání a rekvalifikace, možnosti zahraničního studia, práce a kariéra v tuzemsku a v zahraničí, cestování v zahraničí, volný čas, sociálně patologické jevy, krizové situace, jak jednat na úřadech, občan a společnost, práva mladých, mládež a EU, dobrovolnictví, finance, bydlení, životní styl a zdraví, granty, projekty.
Denní servis
NICM poskytuje každodenní bezplatný informační a poradenský servis a zodpovídání dotazů veřejnosti prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, osobní návštěvy, mailu, telefonu. Zpracovává informace ze 127 okruhů z oblastí zájmů mladých lidí. NICM pořádá také přednášky pro studenty středních a základních škol, které se týkají hlavně studia, práce a dobrovolnictví, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
• Vysoká je návštěvnost webu www.nicm.cz – za posledních 7 let navštívilo webový portál 3 177 840 lidí – a přečetli si 7 113 185 článků.
• Do NICM Na Poříčí 4 zavítalo v minulém roce zhruba 3500 lidí, kteří si sem přišli pro radu, pro slevovou kartu, vytisknout referát do školy, nebo jen tak posedět u internetu.www.nicm.cz
Ústřední roli v poskytování informací mladým lidem hrají webové stránky NICM. Nabízejí aktuality z oblasti vzdělávání, kultury i volnočasových aktivit. Například v květnu 2014 se tu objevily zprávy o výsledcích maturitních testů, ale také informace o tom, kde si v Praze může člověk rozdělat oheň a že se v holešovské zámecké zahradě uskutečnila velká kuličkiáda nebo jak je možné pomoci oblastem zasaženým povodněmi. Nechyběly pozvánky na přednášky s cestovatelskými náměty či nabídka slevových karet ISIC, ITIC, Scholar a YITC. Další informace najde zájemce v Infolistech.
Každá oblast, o níž NICM informuje, má na webu svou samostatnou část. Na webu je samozřejmě také spousta informací o činnosti NICM a dalších informačních center pro mladé. Je tu nabídka publikací vydaných v NICM, které je možné získat tištěné přímo v centru nebo jsou volně ke stažení na webu. NICM také vydává celostátní elektronický časopis pro mladé Remix, do kterého přispívají mladí redaktoři z jednotlivých krajů.
Spravuje i několikatisícové internetové databáze adresářů i-katalogy, které pokrývají oblasti zájmu mladých lidí. Tyto databáze jsou aktualizovány pracovníky regionálních center.
Pomoc informačním centrům v regionech
V ČR je 39 informačních center pro mládež (ICM), která působí ve státním i neziskovém sektoru, a NICM jejich činnost koordinuje a metodicky jim pomáhá. Česká ICM jsou součástí evropské sítě informačních center pro mládež – www.eryica.org.
V roce 2013 pracovníci NICM provedli deset kontrolních a metodických cest po informačních centrech pro mládež, udělili certifikaci devíti centrům, z toho čtyři byla nová. Pracovníci těchto nově vznikajících center mohou absolvovat stáže přímo v NICM v Praze. I centra, která už fungují, se mohou obracet na NICM se svými dotazy a poradit se například při tvorbě různých projektů.
V NICM se konají i akce, které pořádají klienti nebo partneři sami. Za zmínku stojí například výstava UNHCR, která byla pořádána v loňském roce ke světovému dni uprchlíků, nebo bloky filmových dílen na téma netradičního povolání od Gender Studies. Od začátku letošního roku si zde studenti sami uspořádali řadu cestovatelských besed, např. o Novém Zélandu, Srí Lance nebo o ročním studiu ve Švédsku a ve Finsku.
Íčko v kapse
V minulém roce vznikla dlouho očekávaná mobilní aplikace „Íčko v kapse“. Díky mobilní aplikaci se mladí lidé mohou dostat k důležitým informacím, kontaktům a odkazům, které se týkají jejich každodenního života. Aplikaci lze jednoduše a zdarma stáhnout na Google Play nebo http://bit.ly/148SasR.
Íčko v kapse může pomoci i při řešení krizových situací – umožňuje vyhledat ICM nejbližší místu, na kterém se člověk právě nachází, obsahuje kontakty na krizové linky a krizová centra, rady, co dělat v případě problémů s drogami, alkoholem, týráním, zneužíváním, šikanou aj. Nabízí také návod, jak si zařídit různé věci – od osobních dokladů po dávky v hmotné nouzi, informuje i o možnostech dobrovolnictví.
Dobrovolník ICM roku
NICM již několik let oceňuje ty, kteří bez osobního prospěchu pomáhají v informačních centrech pro mládež. Každé ICM může nominovat jednoho dobrovolníka. Symbolickou soškou a drobnými dárky jsou oceněni dobrovolníci, jejichž práce je pro jednotlivá ICM nejvíce přínosná.
Produkty
• Publikace, které jsou volně dostupné v NICM a ke stažení na webu. Jde o tyto publikace: Studium v zahraničí, Práce v zahraničí, Dobrovolnictví, Průvodce absolventa světem práce a studia, Mít přehled, ICM v EU, ICM v ČR.
• Čtrnáctidenní informační zpravodaj „Infolisty“, rozesílaný do všech regionů ČR.
• „Informátor“, animovaná hra pro podporu oblasti práce s informacemi pro mládež.
• Videospoty a audiospoty pro mládež, jejichž prostřednictvím nabízí NICM možnosti přednášek a besed, širokou škálu informací na webu nicm.cz, seberealizaci v multimediální střižně, sebeprezentaci v klubu Open Space.
• Facebookové stránky NICM fb.com/NarodniInformacniCentrumproMladez
• „Paraván ICM v ČR“ – putovní výstava kvalitních certifikovaných ICM v ČR, která prezentuje služby a činnost informačních center pro mládež a historii měst, ve kterých se nacházejí.
Zahraniční spolupráce a členství v ERYICA
NICM spolupracuje na rozvoji informační politiky pro mládež v Evropě i na společných projektech. Snaží se o zapojení mládeže do mezinárodních aktivit v oblasti informovanosti mládeže. Šíří informace o zahraničních aktivitách v oblasti informací pro mládež mezi veřejnou správu, pracovníky s mládeží i veřejnost. Aktualizuje české sekce mezinárodního portálu www.infomobil.org, který umožňuje mladým cestovatelům z ciziny se lépe orientovat v naší zemi, nabízí regionálním ICM mezinárodní certifikované kurzy Eryica prostřednictvím svých vyškolených lektorů. NICM umožňuje studijní návštěvy a získávání zkušeností, zprostředkovává přímý kontakt se zahraničními ICM prostřednictvím portálu www.sheryica.org.
Z podkladů NICM připravila Zoja Franklová