Jak jsou absolventi spokojeni se svým vzděláním?

Absolventi maturitních oborů jsou častěji spokojeni se svým vzděláním než vyučení. Vyplývá to z nové publikace NÚV "Přechod absolventů středních škol na trh práce - 1. etapa. Srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů". Šetření v posledních ročnících ukázalo, že by si jen třetina žáků učebních oborů vybrala znovu svůj obor i kategorii vzdělání, zatímco u maturantů je to téměř polovina.


publikace ke stažení (2,19 MB)

U žáků maturitních oborů hrál při výběru podstatnou roli prospěch, možnost pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole, dobré platové ohodnocení a přání rodičů. U žáků učebních oborů byla motivace odlišná: horší prospěch měl vliv jen u třetiny z nich, zatímco pro většinu bylo důležité prakticky zaměřené studium a kratší doba studia. I pro ně je ovšem významná možnost pokračovat v nástavbovém maturitním studiu.

 

Důvody volby učební nebo maturitní úrovně vzdělání (v % odpovědí rozhodně ano + spíše ano)

absolventi 1.jpg

 

Původní zájem studovat zvolenou úroveň vzdělání

Publikace Přechod absolventů středních škol na trh práce - 1. etapa. Srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů informuje také o tom, zda mají žáci zájem pracovat ve svém oboru. Šetření ukázalo, že 28,3 % vyučených plánuje pracovat v úplně jiném oboru, u maturantů je to 22,6 %. Absolventi maturitních oborů tak jsou častěji spokojeni se středoškolským oborem, který si původně zvolili.absolventi 2.jpg

Důvody zájmu pracovat v jiném oboru (možnost výběru více odpovědí současně)

absolventi 3.jpg


Celá publikace Přechod absolventů středních škol na trh práce - 1. etapa. Srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů