Nevíte si rady s úpravou školního vzdělávacího programu?

Pomůže vám Průvodce upraveným RVP ZV

Opatřením ministra školství ze dne 29. ledna 2013 byl upraven Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Úpravy se týkaly tří vzdělávacích oborů (Cizí jazyk, Další cizí jazyk, Matematika a její aplikace) a řady témat, která prolínají obsahem různých vzdělávacích oborů (finanční gramotnost, dopravní výchova, ochrana člověka za běžných a mimořádných rizik, korupce, obrana státu, sexuální výchova a další náměty týkající se zdraví).


Podle dotazů, které směřují na konzultační centrum NÚV, se jako problém ukázal požadavek MŠMT zapracovat všechny změny do 1. 9. 2013 a zavést je plošně ve všech ročnících. Velké organizační potíže pak dělá školám především nové pojetí jazykového vzdělávání. Dosavadní model 6 hodin Dalšího cizího jazyka s možností výběru jakéhokoli jiného volitelného předmětu se změnil a tuto jinou volbu už žáci a jejich rodiče nemají. Pro školy to znamená hledat řešení, jak zakomponovat 6 hodin Dalšího cizího jazyka (během dvou nebo tří let) u žáků, kteří si ho dosud nevolili. Ředitelé mají sice možnost přihlédnout k tzv. odůvodněným případům a rozhodnout u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a u žáků-cizinců, pro které by byl Další cizí jazyk problematický, o zařazení rozvíjejícího Cizího jazyka. Organizační a personální problémy se tím ale nezjednodušují. Navíc je u řady těchto žáků i „větší porce“ Cizího jazyka poměrně náročná. Ředitelé také často váhají, jak změny zapracovat (jako dodatek, jako nový ŠVP), a jak při některých úpravách postupovat, aby obstály vůči inspekci apod.

Interaktivní průvodce na Metodickém portálu

Aby se školám podařilo upravit školní vzdělávací programy ve shodě s RVP ZV a požadavky MŠMT, připravil Národní ústav pro vzdělávání Průvodce upraveným RVP ZV, který je od konce března k využití na Metodickém portálu RVP.CZ. Jedná se o několik desítek webových stran vytvořených v modulu Digifolio a Diskuze.

Semináře nebo případné konference by mohl navštívit jen zlomek z více než 4 000 škol a několika desítek tisíc jejich učitelů. Proto byla zvolena možnost vytvoření interaktivního komplexního průvodce úpravami. Cílem bylo zajistit jednotnou metodickou podporu 24 hodin denně bez dalších nároků na čas učitelů a výdaje za cestovné.

Interaktivní průvodce se skládá ze dvou částí, které jsou mezi sebou vzájemně provázány on-line odkazy. V první části jsou stránky věnované textu RVP ZV. Jsou v nich k „prolistování“ všechny kapitoly RVP ZV, které se změnily. Změny jsou vyznačeny jinou barvou písma nebo přeškrtnutím.

Druhá část se skládá z jednotlivých témat a učitelé v ní naleznou citace všech míst v RVP ZV, kde bylo téma přidáno nebo změněno, a dále se mohou seznámit s doporučeními, jak změny zapracovat do ŠVP. Pokud učitelům nebudou informace uvedené v průvodci dostačovat, mají možnost se buď obrátit na konzultační centrum, nebo v diskusním prostředí položit dotaz kolegům z jiných škol. Změny, ke kterým v průvodci dochází, jsou postupně uváděny na stránce věnované aktuálním doplněním a úpravám průvodce.

Jak budou učitelé základních škol a víceletých gymnázií s průvodcem pracovat, záleží na nich. My jim doporučujeme dobře se seznámit se všemi změnami a jejich důvody. Pak si pročíst návod Jak postupovat při úpravách a dobře se seznámit s doporučeními u konkrétního tématu. Teprve pak začít měnit ŠVP a případně se obracet na konzultační centrum. Při pravidelné práci s průvodcem je vhodné sledovat stránku Aktuální doplnění.

Autoři Průvodce upraveným RVP ZV doufají, že alespoň části učitelů trochu pomohou při začlenění úprav RVP ZV do jejich ŠVP.

Jitka JarníkováTomáš Pavlas