Novinky ze zahraničí

Konference o gramotnosti na Kypru
Konference o gramotnosti se konala v rámci kyperského předsednictví EU v tamním hlavním městě Nikósii ve dnech 5. až 6. září 2012. Konference představila práci nezávislé skupiny expertů útvaru Vzdělávání a kultury Evropské komise, a popsala tak cesty ke zvyšování úrovně gramotnosti. Cílem konference bylo sdílet a prodiskutovat závěrečnou zprávu expertní skupiny s politickými činiteli a výzkumníky všech členských zemí EU.
Výsledky a závěry konference nabízí členským státům EU příležitost využít je v rámci kroků potřebných k posílení politické a společenské pozornosti vůči gramotnosti.

Mezinárodní spolupráce při rozvoji odborných kvalifikací
Ve dnech 13. až 14. září 2012 se ve švýcarském Curychu uskutečnila konference posuzující roli rozvoje odborných kvalifikací v mezinárodní spolupráci.
Konference se zaměřila zvláště na přenos globalizovaných modelů rozvoje odborných kvalifikací, jako jsou duální systém a národní kvalifikační rámce. Hlavní program konference spočíval v plenárních zasedáních, kterých se zúčastnila široká škála expertů z akademické sféry, vládních úřadů a nevládních organizací. Konferenci pořádal Institut pro vzdělávání Univerzity Curych ve spolupráci s Centrem rozvoje a spolupráce Švýcarského federálního technologického institutu.

Pátá Mezinárodní konference o vzdělávání, výzkumu a inovaci
Konference ICERI2012 nabízí účastníkům možnost představit své projekty a inovace a prodiskutovat hlavní aspekty a nejnovější výsledky na poli vzdělávání a výzkumu.
Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci ve všech vzdělávacích oblastech a oborech. Tematické okruhy konference se týkají globálních otázek ve vzdělávání a výzkumu, nových trendů a zkušeností v této oblasti, vzdělávání učitelů, mezinárodních projektů, tvorby kurikula, spolupráce univerzit s podniky nebo využití technologií při výuce a učení.
Konference se koná v Madridu ve dnech 19. až 21. listopadu 2012, očekává se účast více než 700 zástupců ze 70 různých zemí.

Alena Nová
Zdroj: Cedefop