Vzdělávání 5-2016

Objev svůj talent: semináře, veletrhy i konzultace k volbě oboru

Zapojujeme se do Evropského týdne odborných dovedností. V týdnu od 5. do 9. prosince 2016, ale také těsně před tímto datem a těsně po něm, zveme na tucet akcí, jejichž společným jmenovatelem je odborné vzdělávání - jeho prestiž, vývoj a uplatnění na trhu práce.

Proč a jak tvořit školní akční plány?

Videometodika, která vysvětluje význam školních akčních plánů (tzv. ŠAP) a postup jejich tvorby, vznikla v týmu projektu P-KAP. Vysvětluje, jak se stanovují cíle, jak se hodnotí a také jak se v plánech aktivit a v šablonách uplatňují strategické oblasti rozvoje vzdělávání.

Webinář pro učitele: 30. 11. ve 20.00 Metody výuky jako podpůrná opatření 

Úprava metod výuky je jedno z podpůrných opatření v rámci společného vzdělávání. On-line seminář Anny Doubkové a Karla Tomka na Metodickém portále RVP.CZ.

Absolventi ocení dodatek i v elektronické podobě

Školy mohou dát dodatky svým bývalým žákům k dispozici také v elektronické formě, a to ke stažení na svých webových stránkách. 

Jednotná zadání pro prosincový termín závěrečných zkoušek jsou zpřístupněna

Jednotná zadání jsou zpřístupněna v informačním systému nové závěrečné zkoušky. Školy je využijí při přípravě všech částí závěrečných zkoušek, tedy zkoušky praktické, písemné i ústní.

Průvodce upraveným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

Průvodce mimo jiné poskytuje celkový přehled o úpravách RVP PV, informuje o vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními, nabízí podklady pro tvorbu plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu. 

Nové schéma vzdělávací soustavy s ISCED 2011

Nové schéma vzdělávacího systému v České republice, vytvořené v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV), člení jednotlivé úrovně vzdělání podle mezinárodní klasifikace ISCED 2011.