Zpravodaj Pospolu

Zpravodaj Pospolu 3/2014

Zpravodaj, tentokrát v delším vydání, vyšel na konci roku 2014.

 

Zpravodaj POSPOLU 2/2014

Zpravodaj POSPOLU vyšel 3. června 2014. Dočtete se v něm o koučování, o evropských duálních systémech jako inspiraci pro české odborné vzdělávání, o možnosti připomínkování aplikovaných modelů, o vydaných i plánovaných metodických publikacích a aktivitě projektu nazvané monitoring spolupráce škol a firem. V kalendáři akcí si můžete vybrat z nabízených seminářů, koučování a workshopů.

 

Zpravodaj POSPOLU 1/2014

Zpravodaj POSPOLU vyšel 28.3.2014. Dočtete se v něm o výsledcích šetření na školách a u zaměstnavatelů o jejich vzájemné spolupráci, pozvánku na workshopy, které se konají pro jednotlivé skupiny oborů, rozhovory s účastníky prvních pilotáží i informace o nových partnerstvích, která budou pilotně ověřovat spolupráci škol a firem.

 

Zpravodaj POSPOLU 2/2013

Druhé číslo vyšlo 6. listopadu 2013. Zpravodaj nabízí informace o novém výběrovém řízení na pilotáž, o vybraných partnerstvích pro pilotáž modelů spolupráce škol a firem včetně rozhovoru s ředitelem školy realizující jedno z partnerství a představuje blíže několik aktivit projektu, a to šetření na školách a u zaměstnavatelů, vzdělávací aktivity pro učitele a zástupce firem a novou aktivitu monitoring spolupráce škol a firem.

 

zpravodaj POSPOLU 1/2013

1. číslo vyšlo 21. května 2013. První vydání zpravodaje nabízí informace o pilotáži modelů spolupráce škol a firem, představuje kooperativní model odborného vzdělávání a obecné a aplikované modely spolupráce škol a zaměstnavatelů.