Jak gramotnosti propojovat s výukou ve školách?

V sobotu 8. září připomínáme Mezinárodní den gramotnosti.

Číst a psát považujeme za samozřejmou dovednost, drtivá většina Čechů s tím problémy nemá. Pojem gramotnost u nás ale znamená spíše schopnosti rozumět kontextu, chuti učit se a dovednosti řešit reálné problémy. Jde o tzv. funkční gramotnost, tedy schopnost uplatňovat získané vědomosti při řešení nejrůznějších úkolů a životních situací.

Více o gramotnostech

Tipy (nejen) pro učitele 

Blogové příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ poskytují praktické tipy k aktivitám s dětmi a žáky.

TISKOVÁ ZPRÁVA (pdf)


Jak gramotnost rozvíjet ve školní výuce je tématem jednoho z projektů NÚV – Popora práce učitelů (PPUČ) –, který má za cíl rozvíjet gramotností v praxi MŠ a ZŠ napříč předměty a aktivitami s dětmi a žáky. Projekt také podporuje sdílení praxe mezi učiteli, používání otevřených vzdělávacích zdrojů ve výuce a rozvoj reflektivní praxe ve školách.

Více o projektu Podpora práce učitelů (PPUČ)