AKTUALIZACE NÁRODNÍ PŘIŘAZOVACÍ ZPRÁVY

V roce 2015 byla aktualizována Národní přiřazovací zpráva České republiky. Jednalo se o drobné úpravy a upřesnění, plynoucí zejména z legislativních změn, které se týkaly informací o reformě závěrečné zkoušky, nové klasifikaci ISCED 2011 a povinnosti uvádět odkaz na úroveň EQF v dokladech o vzdělání ze základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Tato povinnost je dána vyhláškou č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, která mimo jiné stanoví, že se od 1. 10. 2017 objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu.

Národní přiřazovací zpráva ČR byla schválena vládou v roce 2011 a popisuje zejména výsledek a proces přiřazování kvalifikací k jednotnému evropskému rámci kvalifikací (EQF) v ČR.

Verzi přiřazovací zprávy z roku 2015 v českém jazyce najdete na http://archiv-nuv.npi.cz/eqf/publikace