Pro školy

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Evropský rámec kvalifikací usnadňuje studijní a pracovní mobilitu, podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání a pomáhá orientaci v úrovních kvalifikací napříč Evropou.

 

EQF - Pro školy

Zkratka EQF na vysvědčeních, diplomech a výučních listech

V roce 2015 byla vydána vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, podle níž se od 1. 10. 2017 objevuje údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Tato změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol i konzervatoří. Více informací o vyhlášce najdete v záložce Vyhláška o některých dokladech ve vzdělávání.

Vzory dokladů ve vzdělávání s uvedenou úrovní EQF (podle vyhlášky č. 3/2015, o některých dokladech ve vzdělávání) ke stažení.

Údaj o EQF na dodatcích k osvědčení a diplomu

Od roku 2012 se údaj o úrovni EQF objevuje v dokumentech Europassu, konkrétně na dodatku k osvědčení a dodatku k diplomu absolventa vyšší odborné školy. Tento dokument ocení především absolventi, kteří se chystají vycestovat za prací či studiem do zahraničí. Dodatek k osvědčení dostává 70 % absolventů českých středních škol (cca 65 000 absolventů ročně) a dodatek k diplomu 85 % absolventů českých vyšších odborných škol. Více informací najdete na webu Europassu.

Publikace a další informace o EQF

Národní přiřazovací zpráva (2015)

Glosář pro potřeby vytváření českého rámce kvalifikací

Brožura Evropský rámec kvalifikací

Informace o EQF na evropském portálu Europass 

Webová infografika o EQF

Video o Evropském rámci kvalifikací