Kontakty a odkazy

Kontakt

Koordinační centrum EQF

Národní pedagogický institut České republiky

Weilova 1271/6

Praha 10 102 00

www.eqf.cz

eqf@npicr_cz

tel.: 774 627 332
 

Evropské nástroje a projekty

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě - EPALE - www.epale.cz  

Europass - www.europass.cz 

Evropská agenda pro vzdělávání dospělých - EAAL 

Evropská informační síť pro mládež - Eurodesk - www.eurodesk.cz 

Evropská síť pro podporu poradenství - Euroguidance - www.euroguidance.cz  

Evropská síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě EQAVET - www.eqavet.cz 

Evropská síť o odborném vzdělávání ReferNet Česká republika - www.refernet.cz

Další odkazy 

Blog Vzdělávání a práce - blog.vzdelavaniaprace.cz 

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce - www.infoabsolvent.cz 

Národní soustava kvalifikací - www.narodnikvalifikace.cz