Co je EQF

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace.

ilustracni obrazek_usnadnuje mobilitu.PNG

Kvalifikační rámec je popsán z hlediska obecných požadavků na absolventy dané úrovně (znalostí, dovedností a způsobilostí). EQF je jedním z evropských nástrojů k podpoře srozumitelnosti a transparentnosti vzdělávacích systémů.

Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi (tabulku s jejich popisem najdete v článku Úrovně kvalifikací).

 

Přínosy Evropského rámce kvalifikací:

  • usnadňuje studijní a pracovní mobilitu,
  • podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání,
  • pomáhá orientaci v úrovních kvalifikací napříč Evropou.

 

EQF infografika graf

Vyplňte si EQF do životopisu

V praxi lze Evropský rámec kvalifikací (EQF) využít tak, že si tento údaj vyplníte do životopisu k dosaženému vzdělání. Více informací o tom, jak vyplnit úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací najdete v článku na webu Europassu. Kromě životopisu a dalších dokumentů Europassu najdete údaj o úrovni EQF na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech z VOŠ. Výčet dokumentů, na kterých lze najít údaj o EQF najdete v článku Kde je údaj o EQF uveden.

Definice kvalifikace: Kvalifikací se v kontextu EQF rozumí formální výsledek hodnocení, jež člověk získá po dosažení výsledků učení podle daných standardů. Jedná se tedy o potvrzení (např. diplom, certifikát, osvědčení, vysvědčení apod.), že absolvent úspěšným složením zkoušky prokázal, že má požadované znalosti, dovednosti a kompetence.

EQF infografika

Další informace o Evropském rámci kvalifikací:

 

Příklad z praxe

Karel (19 let, absolvent SOŠ)

“Po maturitě jsem hledal práci v Německu. Oslovil jsem jednu bavorskou firmu a předložil jim vysvědčení. Zpočátku nerozuměli překladu vysvědčení ani typu školy, na které jsem studoval. Později jsem dokumenty doplnil o údaje o EQF, uvedené na mém maturitním vysvědčení a dodatku k osvědčení, a zaměstnavatel se lépe zorientoval v úrovni mého vzdělání a mých schopnostech a dovednostech.”

Video Jak vám pomůže EQF v kariéře