KDE JE ÚDAJ O EQF UVEDEN

Vysvědčení, výuční listy a diplomy

Maturantka

Podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, vydané v roce 2015, se od 1. 10. 2017 povinně objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří. Součástí vyhlášky jsou nové formuláře vysvědčení a dalších dokladů.

Přehled dokladů ve vzdělávání a příslušné úrovně EQF:

  • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole a vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání – EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů dvouletých oborů – EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů tříletých oborů – EQF 3
  • Vysvědčení o maturitní zkoušce – EQF 4
  • Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom o absolutoriu v  konzervatoři – EQF 6
  • Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole – EQF 6

Dokumenty Europassu

Europass

Od roku 2012 se údaj o úrovni EQF objevuje v dokumentech Europassu:

Více informací najdete na www.europass.cz.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Na všech osvědčeních o získání profesní kvalifikace (v rámci Národní soustavy kvalifikací) je od roku 2012 uvedena úroveň EQF v kolonce nazvané Kvalifikační úroveň podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), příp. Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF).