Evropská agenda pro učení dospělých

Propojujeme aktéry na poli vzdělávání a učení dospělých, sdílíme příklady dobré praxe a propagujeme celoživotní učení.

Logo EU a MŠMT

 

Aktuální informace o projektu Evropská agenda pro učení dospělých naleznete na stránkách Národního pedagogického institutu České republiky

 

Reprezentujeme Českou republiku v evropské síti národních koordinátorů pro oblast učení dospělých. Úkolem koordinátorů je podpořit součinnost aktérů zabývajících se problematikou vzdělávání a učení dospělých, přinášet poznatky ze zahraničí a zvyšovat povědomí o učení dospělých. To se uskutečňuje prostřednictvím dvouletého projektu Evropská agenda pro učení dospělých.

Naším cílem je podpořit zavádění národních strategií, jež usilují o rozvoj takových dovedností, které dospělí využijí v průběhu celého života i napříč jeho různými oblastmi. Naše aktivity navazují na doporučení Rady EU o cestách prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé a Evropskou agendu dovedností (zejména akce 8: Dovednosti pro život).

Prostor pro diskuzi

Poskytujeme příležitosti pro setkávání a spolupráci lidí zainteresovaných na učení dospělých: od těch, kteří tvoří politiky, po ty, kteří s dospělými přímo pracují. Jejich zástupci (mimo jiné z řad ministerstev a jejich organizací, vzdělavatelů, zaměstnavatelů či svazů) se na národní úrovni pravidelně setkávají v rámci expertní skupiny. Pořádáme také kulaté stoly, jejichž prostřednictvím přinášíme evropská témata související s učením dospělých jako mikrocertifikáty, individuální vzdělávací účty či dovednosti pro život. Problematiku dovedností dospělých a skupin lidí s nízkými základními dovednosti propagujeme v krajích formou regionálních seminářů. Všem zásadním tématům se bude ke konci projektu věnovat závěrečná konference.

Rádi byste se zapojili do diskuze nebo se účastnili našich akcí? Vyplňte formulář a nechte si posílat pozvánky.

Základní dovednosti dospělých

Základní dovednosti používáme každý den a jsou předpokladem k uplatnění v životě i na trhu práce. Přesto 12 % dospělých Čechů má velmi slabou čtenářskou gramotnost a stejný podíl lidí má velký problém s matematickou gramotností. V prostředí informačních technologií dosahuje podprůměrných výsledků více než 40 % Čechů (OECD: Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, 2013). Aby bylo možné tyto lidi v populaci odhalit a následně jim pomoci s rozvojem jejich dovedností, vytvoříme ve spolupráci se skupinou expertů prototyp screeningového nástroje k zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti u dospělých. Na dosud opomíjený problém také chceme upozornit propagačními materiály.

Chcete se dozvědět víc o základních dovednostech?

Dovednosti pro život

Dovednosti pro život je koncept, jenž zahrnuje univerzální dovednosti, které bychom měli ovládat, abychom mohli být úspěšní v rozmanitých oblastech našeho života. Patří mezi ně například spotřebitelská, finanční, environmentální, zdravotní, mediální, občanská či emoční gramotnost. Na vybrané gramotnosti se v projektu zaměříme. Shrneme dosavadní poznatky a podnikneme sběr příkladů dobré praxe, z nichž bude možné čerpat při budoucím zavádění tohoto konceptu v terénu. Na téma rovněž upozorníme sadou propagačních materiálů, určených zejména vzdělavatelům a tvůrcům politik.

Zajímá Vás téma dovedností pro život a rádi byste se dozvěděli víc? Napište nám: viola.horska@npi_cz.

Zdroj evropských příkladů

Přinášíme inspiraci z ostatních členských států EU. Účastníme se evropských odborných akcí, výměn zkušeností a studijních návštěv zaměřených na učení dospělých. Nové informace, přístupy a nápady následně předáváme aktérům na národní a regionální úrovni.

Máte na nás otázky nebo byste se rádi nějakým způsobem zapojili? Napište nám: jan.bruha@npi_cz.

 

Projekt EAAL trvá od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

Národním koordinátorem je Jan Brůha: jan.bruha@npi_cz.   

Logo EAAL

Zprávy 

Rozvoj základních dovedností lze začlenit do vzdělávání dospělých či poradenství

1. 2. 2022 Kdo a jak může pomoci dospělým lidem s rozvojem jejich čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, přináší v kostce sada letáků věnovaných základním dovednostem.

 

Konference ke vzdělávání dospělých upozornila na základní dovednosti i celoživotní učení

17. 12. 2021 Projekt Evropská agenda pro vzdělávání dospělých uspořádal 7. prosince 2021 konferenci, během níž byly prezentovány přístupy k rozvíjení základních a dalších dovedností dospělých a k podpoře celoživotního učení. Prostřednictvím tematicky zaměřených workshopů se účastníci mohli aktivně zapojit do diskuze o příčinách a řešeních nízké účasti dospělých ve vzdělávání, o podpoře digitálních kompetencí či o evaluaci základních dovedností dospělých. K jakým závěrům došli?

 

Pozvánka na online konferenci: Jak rozvíjet (nejen) základní dovednosti dospělých v rámci celoživotního učení

24. 11. 2021 Projekt Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL) Vás zve 7. prosince na konferenci, během níž budou prezentovány přístupy k rozvíjení základních dovedností dospělých. Účastníci se budou moci zapojit do diskuze v rámci workshopů zaměřujících se na aspekty celoživotního učení dospělých. Konference probíhá ve spolupráci s DigiKoalicí, projektem UpSkilling a platformou EPALE.

 

Video: Jak podpořit základní dovednosti dospělých

19. 11. 2021 Co jsou základní dovednosti dospělých a jak přistoupit k jejich rozvoji, představuje video Jak podpořit základní dovednosti dospělých.

 

Kulatý stůl k motivování znevýhodněných dospělých k učení

19. 10. 2021 Tématu motivování znevýhodněných skupin dospělých ke vzdělávání a učení byl věnován kulatý stůl projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL), který se uskutečnil 7. října 2021 v Praze.  Jeho cílem bylo umožnit diskuzi neziskových organizací, které pracují se znevýhodněnými skupinami dospělých, a dalších aktérů na poli vzdělávání dospělých. Působení vybraných organizací podporujících znevýhodněné dospělé je zdokumentováno ve sborníku příkladů z praxe.

 

Chcete vědět víc? Zobrazte si všechny novinky.

Novinky z odborného vzdělávání dospělých

Mohlo by Vás také zajímat:

Zajímá Vás odborné vzdělávání? Podívejte se na novinky z odborného vzdělávání v Evropě.

 

Financováno Evropskou unií. Text odráží výhradně názory a stanoviska autorů, a nikoli názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu. Evropská unie ani poskytovatel grantu za uváděné názory a stanoviska nenesou odpovědnost.