Ukončené národní projekty

Autoevaluace

Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení – Cesta ke kvalitě (2009 - 2012)

 

BOZP

Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP

 

CPIV

Centra podpory inkuzivního vzdělávání (2009 - 2013)

 

CVLK

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje (2003 - 2004)

 

ENERSOL

Projekt energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice (2001 - 2005)

 

Koncept

Koncepce dalšího vzdělávání (2009 - 2013)

 

KRAJ

Komplexní rozvoj aktivit jednotlivců Moravskoslezského regionu

 

KURIKULUM G

Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v gymnaziálním vzdělávání (2009 - 2011)

 

Kurikulum S

Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (2009 - 2012)

 

LAMS

IPO rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských a základních škol - lektoři a mentoři pro školy (ČERVEN 2014 - ČERVEN 2015)

 

Metodika II

Systematická podpora učitelů v oblasti metodiky a didaktiky učení (2009 - 2012)

 

NSK

Projekt Rozvoj Národní soustavy kvalifikací (NSK) realizovaný v letech 2005 až 2008 podpořil propojení počátečního a dalšího vzdělávání.

 

NSK 2

IPn rozvoj a implementace národní soustavy kvalifikací (KVĚTEN 2009 - LISTOPAD 2015)

 

NZZ

IPn Nová závěrečná zkouška (2009 - 2012)

 

NZZ 2

IPn Nová závěrečná zkouška 2  (DUBEN 2012 - ČERVEN 2015)  

 

PAK

Partnerství a kvalita (červen až říjen 2008)

 

PILOT S

Tvorba a ověřování školních vzdělávacích programů ve vybraných SOŠ a SOU (2005 - 2008)

 

Pilot ZUŠ

Podpora činnosti základního uměleckého školství při zavádění nového kurikula do praxe (2009 - 2012)

 

POSPOLU

IPn Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi ( PROSINEC 2012 - ŘÍJEN 2015)

 

POSUN - region Severozápad (Phare 2000)

Pomozme školám učit nově

 

PRIVET (Leonardo da Vinci)

Rozvíjení profesních dovedností učitelů v odborném školství

 

RAMPS – VIP III

Kvalita poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.

 

RISA

Regionální informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

 

RŠPP – VIP II

Průběžné hodnocení školních poradenských pracovišť a příprava změn v nastavení systému školních a školských poradenských služeb v ČR (2009 - 2011)

 

start (projekt PHARE 2000)

Znalosti - dovednosti - informace: Úspěšný start absolventů na trh práce

 

UNIV

Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé (2005 - 2008)

 

UNIV 2 - KRAJE

Školy - centra celoživotního učení (2009 - 2013)

 

UNIV 3

IPn podpora procesů uznávání ( ÚNOR 2012 - ŘÍJEN 2015)

 

VIP Kariéra

Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání (2005 - 2008)

 

VIP Kariéra II – KP

IPn Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy (KVĚTEN 2010 - ČERVEN 2015)

 

VYNSPI

Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (ŘÍJEN 2009 - ČERVEN 2012)