Bulharské profesní poradenství: SEE THE JOBS!

22. 4. 2021  Platforma SEE THE JOBS! je nejnovější iniciativou podporující profesní poradenství pro mladé. Používá jako nástroj „kariérní lexikon“, který jim pomáhá objevovat vhodné příležitosti a charakteristiky různých profesí.

Ilustrační foto

Foto od Hunters Race na Unsplash

V Bulharsku dokončí studium každým rokem více než 50 000 studentů a mnoho z nich má potíže s volbou další vzdělávací cesty či kvalifikace. Kariérové poradenství je výzvou pro studenty, učitele i rodiče. Stínování a schůzky se zástupci konkrétních profesí není snadné zorganizovat, zvláště v podmínkách cestovních omezení v důsledku covidu-19. Platforma SEE THE JOBS! umožňuje mladým lidem virtuálně potkat představitele profesí, podívat se na jejich práci a seznámit se s charakteristikami a požadavky dané práce. Tento přístup je součástí globálního trendu sebeřízení prostřednictvím vyprávění příběhů (storytellingu) pomocí videa a párování jednotlivců s pracovními místy (tzv. matching).

Jednou z hlavních inovací platformy je „kariérní lexikon“, speciálně vyvinutý nástroj pro párování jednotlivců s pracovními místy, který propojuje studenty a profesionály, kteří mají podobné zájmy a preference v oblasti práce. Kariérní lexikon obsahuje seznam charakteristik výkonu povolání (dynamika, společenský význam, struktura, mobilita, samostatnost) a zkoumá, zda se na profesionály a mladé lidi vztahují a jsou pro ně důležité. Po vyplnění dotazníku jsou studenti nasměrováni na články o profesionálech, kteří poskytli podobné odpovědi jako oni. Mohou tak prozkoumat různé profesní dráhy, které by pro ně mohly být potenciálně zajímavé.

Videa a textové popisy vytvořené odborníky umožňují mladým lidem zažít atmosféru reálného pracovního prostředí, získat aktuální informace a užitečné rady z první ruky, a zjistit tak, zda jsou pro ně dané profese skutečně vhodné.

Platforma obsahuje více než 60 článků s popisy pracovních míst a užitečné tipy i nástroje pro kariérové poradenství. Na YouTube kanálu iniciativy se také nachází více než 400 videí s popisy pracovních pozic a rozhovory s profesionály, která jsou tříděna do tematických playlistů. Platforma může být využívána individuálně studenty a také během školních či online sezení v rámci kariérového poradenství.

Platformu SEE THE JOBS! vyvíjí a podporuje bulharská nevládní organizace Business Foundation for Education, založená v roce 2005.

Přeložila Aneta Vencovská

Bulgaria: SEE THE JOBS! [online]. Cedefop, 01/12/2020 [cit. 2021-03-16]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/bulgaria-see-jobs