EQF v Evropě

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v EU. Napomáhá orientaci v  úrovních kvalifikací napříč Evropou, usnadňuje studijní i pracovní mobilitu a podporuje celoživotního učení.

Rámec rozlišuje osm kvalifikačních úrovní, které v zásadě pokrývají všechny vzdělávací aktivity počínaje základní školní docházkou až po vysokoškolské vzdělávání. Kvalifikační rámec je popsán z hlediska obecných požadavků na absolventy dané úrovně pomocí tzv. deskriptorů (znalosti, dovednosti, odpovědnost a samostatnost). EQF je jedním z evropských nástrojů k podpoře srozumitelnosti a transparentnosti vzdělávacích systémů.  Česká republika přiřadila k Evropskému rámci kvalifikací svůj vzdělávací a kvalifikační systém v roce 2011. Tento proces je detailně popsán v Národní přiřazovací zprávě ČR.

EQF v Evropě

Přiřazovací proces probíhá v Evropě od roku 2008, na základě Doporučení rady a parlamentu členským zemím o zavedení Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (schváleného 23. dubna 2008), vyzývá členské státy, aby uvedly do vztahu své národní systémy kvalifikací s úrovněmi EQF. V roce 2017 bylo Doporučení revidováno a dne 22. května 2017 Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport přijala revizi evropského rámce kvalifikací (EQF) pro celoživotní učení.

Většina evropských zemí přiřadila svoje národní kvalifikační rámce a systémy a tento postup popsala v tzv. národních přiřazovacích zprávách (Referencing report), které jsou publikovány na stránkách Evropské komise.

Více informací týkající se implementace EQF v Evropě včetně základních informací o EQF a jeho deskriptorů můžete najít na evropském portálu Europassu.