Evropské nástroje na podporu mobility

Evropský rámec kvalifikací (EQF) patří spolu s dalšími (Europass, EPALE, EQAVET, Euroguidance) mezi evropské nástroje, které podporují mobilitu, tedy volný pohyb lidí v Evropě. Nástroje na podporu mobility spojuje přístup, že není důležité, kde a jak jste znalosti a dovednosti získali (zda ve škole, v praxi či samostudiem), ale že je máte a můžete se jimi prokázat.

Společné cíle evropských aktivit:

  • Usnadnění pracovní a studijní mobility
  • Zvýšení kvality odborného vzdělávání
  • Podpora přitažlivosti odborného vzdělávání
  • Podpora celoživotního učení a uznávání výsledků učení
  • Podpora mezinárodní spolupráce a vytváření prostředí vzájemné důvěry
  • Zvýšení kvality odborného vzdělání
  • Lepší uplatnění absolventů odborných programů na pracovním trhu

Europass

Europass tvoří životopis, motivační dopis a další dokumenty a doklady o znalostech a dovednostech uchazečů o práci nebo další studium doma i v zahranicí. Od roku 2012 se údaj o úrovni EQF objevuje v dokumentech Europassu, konkrétně na dodatku k osvědčení, dodatku k diplomu absolventa vyšší odborné školy a v Europass-mobilitě v případě, že zaznamenává studijní stáž. Údaj o EQF je také možné vyplnit do životopisu do části Vzdělání, odborná příprava a kurzy. Více informací najdete na www.europass.cz. 

EPALE 

EPALE je evropská otevřená komunita odborníků na vzdělávání dospělých. Je součástí strategie Evropské unie na podporu vzdělávacích příležitostí pro všechny dospělé. Svým členům po celé Evropě umožňuje vzájemné propojení a učení prostřednictvím blogových příspěvků, diskuzních fór, nástroje Hledání partnerů, ale také osobních setká. 

EQAVET 

EQAVET je souborem nástrojů, který členským státům pomáhá monitorovat, dokumentovat, vyhodnocovat a zlepšovat kvalitu odborného vzdělávání a přípravy. 

Euroguidance 

Program Euroguidance vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. České Centrum Euroguidance realizuje informační a vzdělávací aktivity pro poradce a poskytuje jim prostor pro sdílení informací a zkušeností. Cílem je zprostředkovat odborné veřejnosti zkušenosti z evropských zemí, a podpořit tak rozvoj kariérového poradenství v České republice. 

Další informace

Leták ECVET a další evropské nástroje na podporu mobillity ke stažení

Brožura EU na dosah ke stažení

Co Vám pomůže při cestě za prací či studiem do zahraničí - článek na Metodickém portále RVP.cz o evropských nástrojích v praxi