Evropský kvalifikační rámec, počáteční odborné vzdělávání a příprava: zaměření na kvalifikace na úrovních 3 a 4 EQF

3. 6. 2020 Cedefop vydal tzv. výzkumný článek pod názvem „Evropský kvalifikační rámec, počáteční odborné vzdělávání a příprava: zaměření na kvalifikace na úrovních 3 a 4 EQF“.

Jedná se o další ze studií, která se zabývá různými nástroji a metodami, které mohou usnadnit pochopení a srovnání kvalifikací v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Cedefop těmito kroky podporuje závazek EU zlepšit sladění dovedností a zároveň se tím snaží podpořit vytvoření evropského vzdělávacího prostoru. 

Odkaz: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5577