KALENDÁŘ AKCÍ

26. – 27. ledna 2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha

9. ročník veletrhu proběhne v Praze na výstavišti PVA Expo Letňany. Veletrh je zaměřený na univerzitní, neuniverzitní pomaturitní studium a na celoživotní vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a zájemcům o celoživotní vzdělávání. Veletrh navštěvují studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol, zájemci o další vzdělávání různých věkových kategorií, výchovní poradci a odborníci ze školství. Důležitou součástí veletrhu jsou přednášky jednotlivých vystavujících škol pro zájemce o studium. Každý návštěvník veletrhu může také zdarma využít poradenský servis, který mu pomůže najít studijní obor, školu nebo fakultu. Na stánku Národního ústavu pro vzdělávání se účastníci mohou seznámit i s Evropským rámcem kvalifikací.

3. - 4. prosince 2015

Veletrh pracovních příležitostí PRO JOB Ostrava

Cílem výstavy je nabídnout co nejširšímu spektru lidí možnosti práce, brigád, rekvalifikací, školení a jiných vzdělávacích nebo pracovních pobytů. Výstava nabízí ojedinělou příležitost jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Uchazeči o povolání mají možnost osobně se setkat se zástupci firem a dostat tak kvalitní a srozumitelné informace o firmě a dané pracovní pozici. V doprovodném programu zazní přednášky na téma jak se prezentovat u přijímacího pohovoru nebo jak správně napsat životopis. Na stánku Národního ústavu pro vzdělávání se účastníci mohou rovněž seznámit s Evropským rámcem kvalifikací.

1. prosince 2015

Nový web Skills Panorama

CEDEFOP spustil nové webové stránky „Skills Panorama Website“, které změní údaje a informace získané z trhu práce na užitečnou pomůcku, která má za cíl být nápomocným nástrojem pro tvůrce politik, kteří rozhodují o dovednostech a pracovních místech v Evropě. Nová webová stránka bude poskytovat komplexnější a uživatelsky přívětivější prostředí poskytující informace o kvalifikačních potřebách v jednotlivých profesních odvětvích v celé Evropě.

20. listopadu 2015

25 let Eurodesku a 10 let Europass

Oslava narozenin dvou evropských sítí proběhla v zajímavých prostorách kavárny Alta na Praze 7. V rámci akce, které se zúčastnili členové evropských aktivit, proběhly workshopy o projektové logice a time managementu a o novinkách v Euroguidance, Europassu a Evropském rámci kvalifikací. I v letošním roce pokračovala spolupráce evropských sítí při vzájemné propagaci, za Europass a EQF bychom rádi poděkovali touto cestou všem kolegům za pomoc.

19. listopadu 2015