NEWSLETTER EQF 2/2014

Vážení a milí čtenáři,

na úvod druhého vydání newsletteru EQF bychom Vám především chtěli popřát krásné a klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2015. Připravili jsme pro vás několik článků, odkazů a zpráv, například o průběhu a závěrech diskuzního semináře Proč zavádět český rámec kvalifikací nebo o tom, co nám říkají dosavadní výsledky přiřazovacího procesu.

Příjemné čtení Vám přeje Koordinační centrum EQF

SEMINÁŘ PROČ ZAVÁDĚT ČESKÝ RÁMEC KVALIFIKACÍ?
INFORMAČNÍ BROŽURA EVROPSKÝ RÁMEC KVALIFIKACÍ
CO NÁM ŘÍKAJÍ DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI Z PŘIŘAZOVACÍHO PROCESU K EQF?
MEZINÁRODNÍ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ ZALOŽENÉHO NA KOMPETENCÍCH: POHLEDNICE ZE ZAHRANIČÍ
EVROPSKÝ PORTÁL PRO VZDĚLÁVACÍ PŘÍLEŽITOSTI A KVALIFIKACE
SKRYTÝ POTENCIÁL KVALIFIKACÍ 5. ÚROVNĚ