Úroveň EQF 3

Absolventi středního vzdělávání s výučním listem v délce studia 3 roky mají úroveň EQF 3.

e3.PNG

znalosti

dovednosti

kompetence

znalosti faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru práce nebo studia

řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při plnění úkolů a řešení problémů prostřednictvím výběru a použití základních metod, nástrojů, materiálů a informací

nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu

při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem

Příklady kvalifikací získaných v rámci formálního vzdělávání: prodavač, kominík, zahradník, automechanik, zedník

Příklady profesních kvalifikací v rámci NSK na úrovni EQF 3: zlatník a klenotník, florista, pokladní, švadlena, barman, hospodyně v domácnosti

Doklady ve vzdělávání s úrovní EQF 3:

  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů tříletých oborů – EQF 3