Úroveň EQF 4

Na úroveň EQF 4 se dostanou absolventi středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všeobecném vzdělávání (na gymnáziích) nebo odborném vzdělávání v délce trvání studia 4 roky, absolventi středního vzdělávání s maturitní zkouškou (odborného vzdělání s odborným výcvikem) v délce trvání studia 4 roky a absolventi nástavbového studia poskytujícího vzdělání s maturitní zkouškou po získání středního vzdělání s výučním listem (délka trvání 2 roky).

e4.PNG

znalosti

dovednosti

kompetence

faktické a teoretické znalosti v širokých souvislostech v oboru práce nebo studia

řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při řešení specifických problémů v oboru práce nebo studia

schopnost řídit sebe samého v rámci pokynů v oblastech práce nebo studia, které jsou obvykle předvídatelné, ale mohou se měnit

dohlížet na běžnou práci jiných osob a nést určitou odpovědnost za hodnocení a zlepšování pracovních či vzdělávacích činností

Příklady kvalifikací získaných v rámci formálního vzdělávání: chovatel cizokrajných zvířat, letecký automechanik

Příklady profesních kvalifikací v rámci NSK na úrovni EQF 4: horský průvodce, chirurgický nástrojař, kosmetička

Doklady ve vzdělávání s úrovní EQF 4:

  • Vysvědčení o maturitní zkoušce - EQF 4