Úroveň EQF 5

V České republice jsou k EQF 5 přiřazeny pouze profesní kvalifikace (nevede k němu formální vzdělávání).

e5.PNG

znalosti

dovednosti

kompetence

rozsáhlé a specializované faktické a teoretické znalosti v oboru práce nebo studia a uvědomování si hranic těchto znalostí

rozsáhlá škála kognitivních a praktických dovedností požadovaných při rozvíjení tvůrčích řešení abstraktních problémů

řídit a kontrolovat pracovní či vzdělávací činnosti, při nichž dochází k nepředvídatelným změnám

posuzovat a rozvíjet své vlastní výkony a výkony ostatních

Příklady profesních kvalifikací na úrovni EQF 5: personalista, kontrolor kvality, návrhář software, brusič skla, specialista marketingu, designér koupelen, reklamní a módní fotograf