Zaostřeno na odborné vzdělávání: Systémy odborného vzdělávání a přípravy v Evropě

1. 7. 2021 Publikace Zaostřeno na odborné vzdělávání od Cedefopu nabízí stručný, jasný a úplný přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy v EU, na Islandu a v Norsku.

Publikace Zaostřeno na odborné vzdělávání přináší přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy jednotlivých zemí s jejich charakteristickými vlastnostmi, jako jsou hlavní způsoby přijímání žáků ke vzdělávání, vzdělávací cesty a prostupnost systémem, typy a úrovně kvalifikací, k nimž vzdělávací cesty vedou, typy vzdělávacích programů, způsoby poskytování vzdělávání, podíl učení se prací a doba trvání vzdělávání. Kromě schémat popisujících vzdělávací systémy také stručně reflektuje aktuální výzvy a nedávné iniciativy v oblasti politik odborného vzdělávání a přípravy.

spotlight on vet.jpg

Spotlight on VET – 2020 compilation [online]. Cedefop, May 2021 [cit. 2020-06-07]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4189