ZKRATKA EQF BUDE UVEDENA NA VYSVĚDČENÍCH, VÝUČNÍCH LISTECH A DIPLOMECH O ABSOLUTORIU

Podle letošní vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání se od 1. 10. 2017 objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří.

Součástí vyhlášky jsou nové formuláře vysvědčení a dalších dokladů, které školy mohou nepovinně vydávat již nyní. Od 1. 10. 2017 bude používání formulářů s uvedenou zkratkou EQF pro výše uvedené školy povinné.

Přehled dokladů ve vzdělávání a příslušné úrovně EQF:

  • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole a vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání - EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů dvouletých oborů – EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů tříletých oborů – EQF 3
  • Vysvědčení o maturitní zkoušce - EQF 4
  • Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom o absolutoriu v  konzervatoři - EQF 6
  • Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole – EQF 6

Vyhlášku a její přílohy – vzory formulářů vysvědčení a dalších dokladů - si můžete prohlédnout zde.

Absolventská vysvědčení tak budou dalšími doklady, kde je úroveň EQF uvedena. Od roku 2012 je údaj o úrovni kvalifikace podle EQF součástí dokumentů Europassu (dodatku k osvědčení, dodatku k diplomu absolventa vyšších odborných škol a životopisu), objevuje se také na osvědčeních o získání profesní kvalifikace (v rámci Národní soustavy kvalifikací).

Infografika nejen o uvedení úrovně EQF na vysvědčení

Výčet dokumentů s uvedenou zkratkou EQF a rozložení úrovní kvalifikací v české populaci přehledně ukazuje letos vytvořená infografika, kde jsou uvedené také jednotlivé znalosti, dovednosti a kompetence spolu s ukázkami profesí u EQF 2, 3 a 4. Tyto tři úrovně má dohromady 82 % obyvatel ČR. Infografika je ve formátu pdf ke stažení zde zde (912,17 KB) .

infografika eqf.jpg