ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

Podpora odborného technického vzdělávání v regionu anebo B:TECH jako inspirace pro společenskou odpovědnost firem

NAŠE SRDCE BUŠÍ PRO TECHNIKU – těmito slovy se na svých webových stránkách prezentuje firma B:TECH. Jeden z největších automatizačních týmů v Česku je na trhu od roku 2000. Za 20 let své existence získala společnost celosvětové renomé v oblasti automatizace, systémové integrace a robotizace. B:TECH se však neorientuje pouze na výkon, usiluje i o to, být firmou společensky odpovědnou. Politiku společenské odpovědnosti staví především na podpoře odborného vzdělávání v regionu Vysočina.

 

FESTO: Výukové materiály pro technické obory zdarma do 31. 7. 2020

Didaktická divize firmy FESTO, předního celosvětového dodavatele automatizační techniky, který se zároveň výrazně angažuje v oblasti poskytování průmyslových školení a vzdělávacích programů, přišla v době koronavirové krize s nabídkou volného přístupu ke vzdělávacím materiálům firmy pro kraje a školy.

 

Kraje v podpoře polytechnického vzdělávání

Podpora polytechnického vzdělávání patří v rámci krajských akčních plánů k významným prioritám napříč celou ČR. Vzbudit zájem žáků o polytechnické vzdělávání však v praxi mnohdy naráží na nedostatečnou materiálně technickou vybavenost škol i nedostatek znalostí části pedagogů, zejména na základních školách. Mnohé z krajů se tak v rámci implementací svých KAP snaží situaci zlepšit budováním sdílených polytechnických učeben a vytvářením programů variabilně zaměřených na různé cílové skupiny žáků i pedagogů od mateřských po střední školy.

 

SŠTE Brno: špičkově vybavené školní pracoviště má smysl

Střední škola technická a ekonomická v Brně patří ke školám s nejmodernějším vybavením odborných učeben, laboratoří i dílen praktické výuky. Podle jejich představitelů zdaleka nestačí, aby se s ním žáci setkávali až na odborné praxi u zaměstnavatelů.

 

Cesta digitální novinky a inovace do výuky: Krok za krokem

Rozvoj polytechnického vzdělávání a podpora digitalizace patří k prioritám Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov. Je zároveň jednou ze škol Královéhradeckého kraje, jejichž učebny byly v roce 2019 vybaveny výukovým softwarem doplňujícím učivo např. biologie, geologie, chemie, fyzicky či matematiky. Jak vypadá cesta vzdělávací novinky do běžné výuky?  

 

Rozvoj polytechniky a modernizace vzdělávání v Gymnáziu Nový Jičín

Gymnázium v Novém Jičíně má zajímavé zkušenosti s aktivitami, které souvisejí s polytechnických vzděláváním i dalšími oblasti, jež jsou součástí školních akčních plánů. Některé jsou výsledkem projektů, jiné představují součást standardní výuky.

 

Škola musí reagovat na dynamický vývoj v oboru – pomáhají odborníci z praxe i výzkumu

Ostravská SPŠCH akademika Heyrovského drží tempo s vývojem v oboru ve spolupráci s odborníky z výrobní praxe i akademické sféry a podporuje zájem o přírodovědné i technické obory, o ekologická témata a ochranu přírody i mezi žáky ZŠ a dětmi mateřských škol.

 

VŠPJ a síť škol podporuje technicky a přírodovědně nadané žáky

Vysoká škola polytechnická Jihlava jako jediná vysoká škola se sídlem v kraji Vysočina dlouhodobě spolupracuje se středními školami v regionu, kterým nabízí různé podpůrné aktivit pro žáky i učitele. Na začátku stál nápad směřující do podpory středoškolské odborné činnosti s cílem provázat (polytechnické) vzdělávání realizované na SŠ a VŠ, který se rozvinul v dlouhodobou spolupráci se středními školami.

 

Multifunkční odborná učebna měření podporuje rozvoj technického myšlení žáků

Střední odborná škola Frýdek-Místek nabízí zajímavý příklad využití nově vybudované laboratoře k inovaci výuky a poskytnutí prostoru učiteli odborných předmětů podílet se na rozvoji technického myšlení žáků a jejich motivaci k technickému vzdělávání.

 

Polytechnické vzdělávání v profesním rozvoji učitelů SŠ a VOŠ

Národní institut pro další vzdělávání připravil v roce 2018 ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání vzdělávací program „Rozvoj polytechnického vzdělávání – strategie úspěšných“.  Jeho primárním cílem je motivovat účastníky ke zkvalitnění svého profesního působení na SŠ a VOŠ v oblastech polytechnického vzdělávání, což představuje nutnost zvýšení či získání podstatných informací o polytechnickém vzdělávání, jeho složkách, integračním přístupu a jeho praktickém využití nejen pro výuku samotnou, ale také pro dlouhodobý rozvoj dané školy v této oblasti.

 

Královéhradecký kraj: akce RT KAP pro učitele přírodovědných předmětů

Realizační tým KAP umožnil učitelům stát se na chvíli opět zvídavými žáky. Uspořádal pro ně projektový den Pomůcky a experimenty v přírodovědných předmětech v iQLANDII v Liberci.

 

Polytechnické vzdělávání v Gymnáziu Na Zatlance

Zejména v gymnáziích je zažitá tradice předávání znalostí a dovedností v rámci oddělených vyučovacích předmětů – fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, matematiky…   Podle Jitky Kmentové, ředitelky Gymnázia Na Zatlance, je tak výuka přetížená dílčími fakty. Její názor koresponduje se soudobým pohledem na polytechnické vzdělávání, z něhož vychází i vymezení této oblasti intervence v krajském akčním plánování. Co s tím?

 

Gymnázium Nový Jičín aneb Výuka pro 21. století

Jednou z více než stovky škol Moravskoslezského kraje, které se zapojily do akčního plánování, je Gymnázium v Novém Jičíně. Z dřívějších aktivit má zajímavé zkušenosti v řadě tematických oblastí, které jsou součástí školních akčních plánů. Podívejme se tedy na polytechnické vzdělávání.