Národní centrum EUROPASS ČR

Národní centrum Europass Česká republika (NCE ČR) vzniklo 30. března 2005 a je součástí Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Činnost centra koordinuje Evropská komise a Cedefop (Evropské centrum pro rozvoj odborného vzdělávání). Národní centra Europass působí v jednotlivých zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. 

www.europass.cz

Europass je soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Dokumenty Europassu poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledně informace o jejich držiteli ve všech jazycích států EU.
Životopis – motivační dopis
Mobilita 
Dodatek k osvědčení
Dodatek k diplomu
Příklad portfolia dokumentů Europassu - portfolio Europassu

Publikace Práce v zahraničí, Studium v zahraničí, Dobrovolnictví


Kontakt:

Národní centrum Europass 

tel.:  773 765 000  
e-mail: europass@nuv_cz