Nabídka vzdělávání

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ


Vzdělávací nabídka, kterou připravuje sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy, je určena odborným pracovníkům škol, školských poradenských zařízení, zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné péče. On-line formulář přihlášky je připojen u každého popisu programu, je k dispozici i na adrese objednavky.nuv.cz. O zařazení do vzdělávacího programu budou přihlášení zájemci vyrozuměni do tří pracovních dnů po uvedené uzávěrce přihlášek. 

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj).

Úhradu vzdělávacího programu proveďte až po obdržení faktury dle termínu její splatnosti. Fakturu obdržíte po ukončení kurzu. Storno poplatky: Zájemcům zařazeným do kurzu, kteří se nezúčastní a neomluví svoji neúčast nejpozději 7 dnů před konáním kurzu, jsme bohužel nuceni účtovat stornovací poplatek. Při odhlášení účasti 5–7 dnů před konáním vzdělávacího programu činí storno poplatek 25 % z uvedeného kurzovného, při odhlášení účasti 2–5 dnů před konáním vzdělávacího programu 50 % a v případě, kdy zájemce svoji neúčast oznámí až den před konáním kurzu nebo ji neoznámí vůbec, bude mu účtováno kurzovné v plné výši.

S případnými dotazy se obracejte na organizační garanty uvedené u jednotlivých programů – Bc. Dalibora Drába dalibor.drab@nuv_cz, Lucii Škodovou lucie.skodova@nuv_cz, Mgr. Lucii Šmídovou lucie.smidova@nuv_cz a Ivanu Biskupovou ivana.biskupova@nuv_cz.

AKTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

objednavky.nuv.cz

KURZY PRO VEŘEJNOST – STÚ

Kurzy pro veřejnost z oblasti psaní na PC pořádá rovněž Státní těsnopisný ústav, který je součástí NÚV.
Aktuální nabídka kurzů STÚ

OTEVŘENÉ E-LEARNINGOVÉ KURZY NA METODICKÉM PORTÁLE RVP.CZ

Nabízíme bezplatné studium pro kohokoli - například na téma moderní metody ve výuce angličtiny na 1. stupni, pedagogické dovednosti začínajícího učitele, jak rozpoznat rozumově nadaného žáka nebo vzdělávací technologie po 21. století.

E-learning - otevřené kurzy