Psaní na klávesnici všemi deseti

Výuka probíhá v programu STOP klávesnicové negramotnosti. Účastníci obdrží skripta pro domácí přípravu v běžném textovém editoru.

Obsahem kurzu je osvojení  dovednosti ovládání klávesnice všemi deseti prsty naslepo. Po seznámení s klávesnicí počítače, zaujetí správné polohy těla a základní polohy rukou je hlavní částí výuky psaní písmen na základní, horní, dolní i číselné řadě. K tomu přistupuje psaní velkých písmen, diakritických a interpunkčních znamének a číslic.

Pro účast v kurzu psaní na PC stačí minimální znalost práce s počítačem. Je však nutné, aby účastníci procvičovali probranou látku doma v průměru 10−15 minut denně.