Státní zkoušky

Jarní zkouškové období  -   od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022


!POZOR! 

OD 1. DUBNA 2022 BUDOU WEBOVÉ STRÁNKY STÚ POSTUPNĚ PŘESOUVÁNY NA NOVOU ADRESU: https://www.npi.cz/projekty/5866-statni-tesnopisny-ustav

OD 1. KVĚTNA 2022 BUDOU TYTO PŮVODNÍ STRÁNKY ÚPLNĚ ZRUŠENY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.Činnost zkušební instituce pro psaní na klávesnici, těsnopis a zpracování textu zajišťuje Národní pedagogický institut ČR. Zkušební období je jarní (duben až červen) a zimní (listopad až únor). Státní zkoušce se uchazeči mohou podrobit přímo v NPI ČR (Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10) nebo prostřednictvím škol ve svém regionu.

PROČ SLOŽIT STÁTNÍ ZKOUŠKU?

Protože absolvováním státních zkoušek získá úspěšný uchazeč vysvědčení, dokládající jeho znalosti a zejména dovednosti z písemné komunikace, které podporují efektivní výkon především administrativních činností.

Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech.

Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce.


PŘIHLÁŠKY PROSTŘEDNICTVÍM ŠKOLY

Na zkoušky se můžete přihlásit prostřednictvím školy (minimální počet uchazečů je 8).  Škola své uchazeče přihlásí vyplněním hromadné přihlášky ke státním zkouškám a jejím odesláním elektronicky na e-mail: stanislava.frydrychova@npi_cz a současně písemně (poštou) na adresu Národní pedagogický institut ČR, Stanislava Frydrychová, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10. Přihláška musí být zaslána jak elektronicky tak písemně (písemná přihláška musí být podepsána případně opatřena razítkem). Elektronická přihláška bude obratem potvrzena. Termín si navrhuje škola sama. Škola může také zažádat o přezkoušení svých žáků v učebně Národního pedagogického institutu o kapacitě 16 míst ovšem mimo termíny pro individuální zájemce. Ke zkoušce jsou k dispozici počítače (Office 2003 i 2007), uchazeč si může přinést vlastní klávesnici.


Státní zkoušku ze zpracování textu zajišťujeme ve spolupráci s občanským sdružením Interinfo ČR. Na jejich webových stránkách naleznete ukázková zkušební zadání a další užitečné informace. Škola své uchazeče přihlásí vyplněním hromadné přihlášky ke státním zkouškám a jejím odesláním elektronicky na e-mail: stanislava.frydrychova@npi_cz a současně písemně (poštou) na adresu Národní pedagogický institut ČR, Stanislava Frydrychová, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10. Přihláška musí být zaslána jak elektronicky tak písemně (písemná přihláška musí být podepsána případně opatřena razítkem). Elektronická přihláška bude obratem potvrzena.


 INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEMCI

Individuální zájemci o zkoušky z psaní na klávesnici základní, se zvýšenou rychlostí a mistrovské se mohou přihlásit na tyto termíny:

  • 20. dubna 2022, 10:00 hod. 
  • 18. května 2022, 10:00 hod. 
  • 22. června 2022, 10:00 hod.

Zkoušky se v tyto termíny konají přímo v budově Národního pedagogického institutu (Weilova 1271/6, Praha 10) v učebně o kapacitě 16 míst a hlásit se na ně můžete vyplněním přihlášky jednotlivce ke státním zkouškám a jejím odesláním elektronicky na e-mail: stanislava.frydrychova@npi_cz a současně písemně (poštou) na adresu Národní pedagogický institut ČR, Stanislava Frydrychová, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10. Přihláška musí být zaslána jak elektronicky tak písemně (písemná přihláška musí být podepsaná). Elektronická přihláška bude obratem potvrzena. V případě, že bude termín již obsazen, bude nabídnut termín náhradní. Ke zkoušce jsou k dispozici počítače (Office 2003 i 2007), uchazeč si může přinést vlastní klávesnici.


Termíny státních zkoušek z těsnopisu a stenotypistiky:

  • červen 2022, 10:00 hod. (termín bude upřesněn)

Zkoušky se v tyto termíny konají přímo v budově Národního ústavu pro vzdělávání v učebně o kapacitě 16 míst a hlásit se na ně můžete vyplněním přihlášky jednotlivce ke státním zkouškám a jejím odesláním elektronicky na e-mail: stanislava.frydrychova@npi_cz a současně písemně (poštou) na adresu Národní pedagogický institut ČR, Stanislava Frydrychová, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10. Přihláška musí být zaslána jak elektronicky tak písemně (písemná přihláška musí být podepsaná). Elektronická přihláška bude obratem potvrzena. V případě, že bude termín již obsazen, bude nabídnut termín náhradní. Ke zkoušce jsou k dispozici počítače (Office 2003 i 2007), uchazeč si může přinést vlastní klávesnici.


Možnost složit státní zkoušku z psaní na klávesnici, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky vymenzuje vyhláška MŠMT, která vstoupila v platnost 22. února 2015.

 Zkoušky se řídí těmito dokumenty:

Vyhláškou č. 58/2016 Sb.
 
Pokyny k organizaci státních zkušek z grafických disciplín

Oba výše uvedené dokumenty si pečlivě nastudujte.


Dokumenty


Přihlášky

Protokoly o výsledku zkoušky

Záznamy jednotlivce o státní zkoušce

Ukázkové úlohy

Poslední aktualizace: