CENTRES: Zpráva o stavu inovace č. 1

Tento materiál je prvním ze tří materiálů s názvem „Stav inovace“, jejichž autorem je společnost Tom Fleming Creative Consultancy[1] a které byly napsány pro projekt CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools – Kreativní podnikání ve školách) vedený Britskou radou v letech 2012–14 (www.centres-eu.org). Tento materiál byl napsán po první konferenci projektu Centres v Krakově v září 2012.

Zpráva o stavu inovace 1. Zpráva o stavu inovace 1. (606,50 KB)