CENTRES: Zpráva o stavu inovace č. 2

Tento materiál je druhým ze tří materiálů s názvem „Stav inovace“, jejichž autorem je společnost Tom Fleming Creative Consultancy[1] a které byly napsány pro projekt CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools – Kreativní podnikání ve školách) vedený Britskou radou v letech 2012–14 ( www.centres-eu.org Zpráva byla napsána po druhé konferenci projektu Centres v Londýně v lednu 2013.

Zpráva o stavu inovace 2 Zpráva o stavu inovace 2 (1,81 MB)