ReferNet


Co je ReferNet? 

ReferNet je evropská síť, která poskytuje aktuální, ověřené a spolehlivé informace, zprávy a analýzy o systémech a trendech v odborném vzdělávání napříč Evropou. ReferNet dlouhodobě sleduje a mapuje situaci a trendy v odborném vzdělávání v ČR a Evropě, sbírá data a navzájem je porovnává. ReferNet tak představuje významný nástroj monitorování vývoje odborného vzdělávání a jeho reportování směrem k Evropské komisi a dalším členským zemím EU.  ReferNet je koordinován a kofinancován Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop. 

Aktuality

Slovinsko: nová platforma pro předvídání dovedností

28. 3. 2022 Slovinsko investovalo během několika posledních let mnoho úsilí do dlouhodobého i krátkodobého předvídání kompetencí, jež v roce 2021 završil projekt platformy pro předvídání dovedností, který má v gesci Ministerstvo práce, rodiny, sociálních věcí a rovných příležitostí. Platforma pro předvídání kompetencí má klíčový význam pro vyrovnání se s budoucími výzvami v oblastech práce, jako je například robotika.

 

Stručná zpráva Cedefopu: Náš pohled na učení se mění

14. 3. 2022 Proč je třeba se ve světě potýkajícím se s onemocněním covid-19 zaměřit na interakci mezi pracovními místy, prací a učením, vysvětluje stručná zpráva Cedefopu.

 

Litva: na cestě k úspěšné podpoře učňovské přípravy

24. 2. 2022 V roce 2021 byl spuštěn Národní učňovský portál.

 

Máte-li zájem o posílání novinek, přihlaste se k odběru newsletteru Odborné vzdělávání v Evropě.

Kategorie aktualit