STOP klávesnicové negramotnosti

Tříměsíční kurz psaní na klávesnici, který probíhá každý čtvrtek v budově Národní ústavu pro vzdělávání v počítačové učebně od 17.30 hod do 19.00 hodin začíná 21. září 2017.

Během tří měsíců si účastník osvojí psaní všech písmen, čísel a znaků na klávesnici PC. Po seznámení se základní polohou rukou je hlavní části výuky psaní písmen na základní, horní, dolní a číselné řadě. K tomu se přidají velká písmena, diakritická znaménka, interpunkční znaménka a číslice. Po třech měsících je účastník schopen psát všemi deseti prsty tzv. naslepo a postupně navyšovat rychlost psaní, desetiletími ověřená a spolehlivá metodika. Psaní na klávesnici je vyučováno v programu STOP klávesnicové negramotnosti, který pro tyto účely připravil Státní těsnopisný ústav, který je součástí NÚV.

Program je zpracovaný zábavnou formou s hodnocením výkonu účastníka. Účastníci obdrží skripta na domácí procvičování. Skripta obsahují stejné lekce jako program. Domácí přípravu lze provádět v běžném textovém procesoru, nutností je cvičit 15–20 minut denně. Znalost psaní všemi deseti naslepo je praktická dovednost, která velmi zvyšuje efektivitu práce, a lze ji využít v řadě oborů – studenti vysokých škol, studenti středních škol, lékaři, advokáti, úředníci atd.

        Podzimní běh začíná již 21. září 2017.

        Všechny formality vyřídí lektor na začátku první lekce.

V kurzu vyučuje zkušený lektor Mgr. Vít Valeš, vedoucí referátu Státní těsnopisný ústav.

Cena tříměsíčního kurzu je 3 297 Kč včetně DPH.


http://archiv-nuv.npi.cz/p/psani-na-klavesnici-vsemi-deseti

http://archiv-nuv.npi.cz/p/kurzy