Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob

Autoři

Pavla Cimlerová, Daniela Pokorná, Eva Chalupová

Rok vydání 2007 (IPPP)
Cílová skupina adolescenti a dospělé osoby
Administrace individuální, skupinová

 

Diagnostika specifických poruch učení (SPU) u adolescentů a dospělých osob představuje baterii 15 testů. Testy jsou rozděleny do 8 modulů, které jsou zaměřeny na specifické dovednosti, jejichž deficity jsou spojovány se známými SPU. Najdeme zde testy čtení, psaní, fonematického povědomí, zrakové percepce a koncentrace, motorických funkcí aj. Baterie je určena odborným pracovníkům poradenských zařízení, ale i dalším zájemcům z řad odborníků, kteří se ve své práci zabývají diagnostikou SPU v adolescenci a dospělém věku.

Baterie byla standardizována na souboru 1500 adolescentů. Reliabilita většiny testů ve smyslu vnitřní konzistence dosahuje hodnot > 0.60 (Cronbachovo alfa). Validitu testové baterie podporuje studie uvedených autorek, která prokázala významně nižší výsledky u kontrolní skupiny probandů s SPU ve všech testech baterie.

Základní balení testu obsahuje:

  • Manuál
  • Dotazníky