Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících

Autoři Christine Malecki, Michelle Demarary
Autoři české verze Jiří Mareš, Stanislav Ježek
Rok vydání 2005 (IPPP)
Cílová skupina děti ve školním věku 
Administrace individuální, skupinová

 

Dotazník sociální opory je českou modifikací amerického dotazníku CASSS (Child and Adolescent Social Support Scale) a je určen pro děti ve školním věku. Umožňuje získat informace o jednotlivých zdrojích sociální opory dítěte (rodiče, učitel, spolužáci, kamarád/ka, lidé ve škole), tedy konkrétně o tom, jak často se dítěti opory dostává a do jaké míry je pro něho důležitá. Dotazník je možné využít jak v individuální práci s klientem, tak jako screeningový nástroj pro vyšetření většího počtu žáků či hodnocení kvality preventivních a intervenčních programů.

Dotazník byl standardizován na souboru 274 dětí. Reliabilita dotazníkových škál ve smyslu vnitřní konzistence dosahuje hodnot 0.84-0.93 (Cronbachovo alfa).

Základní balení testu obsahuje:

  • Manuál
  • Dotazník (1 ks)