ADHD Rating Scale – IV

Tento adaptovaný screeningový nástroj zjišťuje přítomnost příznaků ADHD u dětí od 6 let. Pomocí 18 položek se zaměřuje na výskyt dvou symptomů  - nepozornost na jedné straně, hyperaktivitu – impulsivitu na straně druhé. Míra výskytu daných projevů chování za posledních 6 měsíců je posuzována rodiči či učitelem na čtyřbodové škále.

Autoři původní verze testu: George J. DuPaul, Thomas J. Power, Arthur D. Anastopoulos, Robert Reid

Distributor: Psychodiagnostika s.r.o.

Související kurz na NÚV: ano