WANTED: Spolupracovníci sběru dat k Baterii diagnostických testů gramotnostních dovedností pro 6. – 9. ročník ZŠ

Hledáme zodpovědné spolupracovníky, kteří by se podíleli na sběru standardizačního vzorku dětí v různých lokalitách ČR. Cílem je získat výsledky od celkem 480 dětí v uvedených ročnících (bez klinických skupin). Testování je prováděno částečně skupinovou formou a částečně formou individuální. Sběr bude honorován částkou 400 Kč za kompletní protokol z testování jednoho klienta (odhadovaná náročnost 2 hod administrace plus vyhodnocení / klient). Odměna bude hrazena formou DPP. Po dohodě bude možno uhradit také poměrnou část cestovních nákladů. Předpokládáme zapojení jednoho odborníka v podobě sběru cca 70 dětí. Preferujeme studenty a odborníky se zájmem o oblast jazykových dovedností s psychologickým, speciálně pedagogickým či logopedickým vzděláním. Sběr dat bude probíhat v období leden až duben 2016

Spolupracovníci budou podrobně zaškoleni v administraci baterie pro účely standardizační studie. Zaškolení administrátorů proběhne v Praze v pátek 15. ledna 2016 (prostory NÚV Prosek).

Zájemci o spolupráci prosím kontaktujte koordinátorku standardizační studie Mgr. Lucii Chadimovou (lucie.chadimova@nuv_cz). Přiložte informaci o dosaženém vzdělání / aktuální odborné praxi.