Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UPOL

www.e-bezpeci.cz

IČO: 61989592

Registrované sídlo: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 46/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „E-Bezpečí“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a nelegální drogy, hráčství a jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Studenti vysokých škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 46_CER_UPOL_E_bezpeci_VSEO.PDF 46_CER_UPOL_E_bezpeci_VSEO.PDF