Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

www.kppp.cz

IČO: 61383872

Registrované sídlo: Pernerova 8, 186 00 Praha 8


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 22/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Posilování pozitivních životních hodnot a postojů“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, jiné návykové látky, hráčství

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 22_CER_KPPP_VSE.PDF Certifikát Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna - všeobecná primární prevence