Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

www.pppuo.cz

IČO: 708 47 142

Registrované sídlo: Královéhradecká 513, 562 01 Ústí nad Orlicí

 


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství; jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ 

Platnost certifikátu: 18. 3. 2015 - 18. 3. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde 02_CER_PPP_USTI_N_ORL_SPP.PDF Certifikát PPP Ústí nad Orlicí VSEO.PDF

   


Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství; jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 3. 2015 - 18. 3. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 02_CER_PPP_USTI_N_ORL_SPP.PDF Certifikát PPP Ústí nad Orlicí SEL.PDF