Prostor plus, o.p.s.

www.prostor-plus.cz

IČO: 26594633

Registrované sídlo: Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 2


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 16/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Program všeobecné prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 16_CER_Prostor_plus_VSE.PDF Certifikát Prostor plus - všeobecná primární prevence