Spondea

www.spondea.cz

IČO: 25346342

Registrované sídlo: Sýpka 25, 613 00 Brno – Černá Pole
 


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 12/15/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 13. 1. 2016 - 13. 1. 2021

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - Spondea_VPP.PDF Certifikát Spondea - všeobecná PP