Partnerství pro mobility

Na konci července skončil dvouletý projekt Partnerství pro mobility, během něhož si partneři z různých zemí mohli vyměňovat nápady, konkrétní příklady a zkušenosti z realizace studijních nebo pracovních stáží. Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení počtu mobilit a zlepšení jejich kvality.

O projektu Partnerství pro mobility jsme mluvili s vedoucí oddělení pro sociální partnerství a mezinárodní spolupráci NÚV Martinou Kaňákovou.
Jaký byl průběh projektu Partnerství pro mobility?
V průběhu projektu se konalo celkem pět mezinárodních setkání, a sice ve Španělsku, Slovinsku, Chorvatsku, v České republice a v Nizozemsku. V každé zemi navštívili učitelé partnerskou školu a absolvovali také exkurzi do podniků, ve kterých jsou žáci připravováni na výkon povolání.
Průběh projektu Partnerství pro mobility (Learner mobility in everyday teaching) byl trochu komplikovaný kvůli personálním změnám na straně koordinátora (kterým byl NÚV) a těsně před jeho zahájením odstoupil také jediný reprezentant zaměstnavatelů, který se měl projektu za ČR účastnit. Problémy se ale podařilo vyřešit a projekt byl zdárně ukončen.
Naplánované mobility učitelů proběhly a myslím, že všechny pobyty byly velmi vydařené. Pro realizaci partnerského setkání v Praze jsme oslovili odborné školy a využili jejich ochoty, se kterou nám nabídly možnost návštěvy školy i podniku, s nímž spolupracují. Zahraniční učitelé se tak mohli podívat do SPŠS Betlémská v Praze 1, do VOŠ a SŠ zdravotnické na Alšově nábřeží či do SPŠ dopravní v Praze 5 Motole, kde navštívili dílny Dopravního podniku hl. m. Prahy a autoservis. Podrobně se seznámili s tím, jak jsou žáci na své budoucí povolání připravováni.
Návštěvy probíhaly záměrně během vyučování, aby učitelé mohli vidět žáky přímo v akci. S některými z nich si promluvili a zajímalo je, co žáky ve škole baví a jak jsou spokojeni. Prezentace škol zahraniční kolegy velmi mile překvapila a předpokládáme, že v budoucnu bude navázána další spolupráce. To je docela dobrý výsledek, uvážíme-li, že cílem projektu bylo podpořit zahraniční mobilitu.
Jaké jsou další výsledky projektu?
Hlavním výstupem je dvojjazyčná publikace nazvaná Be mobile, be flexible (Zkuste si stáž v Evropě). Záměrně byla připravena vždy v národní jazykové verzi účastnické země a v angličtině, což usnadňuje situaci těm, kteří budou připravovat projekty mobilit. Cílem brožury, která má v podtitulu uvedeno Praktický průvodce pro organizátory mobility, je také propagovat mobilitu, její význam a výhody. V brožuře se zájemci mohou dočíst, co je potřeba připravit pro zdárný průběh mobility před jejím započetím a čemu je lepší se vyhnout. Najdou zde také konkrétní příklady dobré praxe týkající se postupů v jednotlivých partnerských zemích.
Ptala se Zoja Franklová